Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Diploma

Wisuda Sarjana/Diploma Periode IV TA 2016/2017

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Agroindustri
1 14/368793/SV/07066 Anindita Ayu Rachmawati    
2 14/361772/SV/06036 Anisa Septyana Putri    
3 14/361473/SV/05751 Aryuni Wintari    
4 14/370418/SV/07925 Bagus Riskyanto    
5 14/361762/SV/06026 Bekti Setiyowati    
6 14/370195/SV/07702 Cindy Mellyta Sari    
7 14/370112/SV/07619 Destiana Mutiara Putri    
8 14/361829/SV/06093 Dita Rani Syafitri    
9 14/368811/SV/07073 Diyah Kartika Sari    
10 14/369998/SV/07505 Farah Nadia    
11 14/361795/SV/06059 Fety Andrianing Yuliani    
12 14/368773/SV/07058 Fransisca Kristi Damarjati    
13 14/370061/SV/07568 Galih Fajar Raharjo    
14 14/370245/SV/07752 Grace Eunike    
15 14/368782/SV/07062 Hasna Nabila    
16 13/350940/DTP/04010 Ibnu Wanandi    
17 13/350913/DTP/03987 Iftikar Sukmalaksana Ekafitroh    
18 14/361833/SV/06097 Indah Siti Choiriyah    
19 14/370083/SV/07590 Indra Dhea Nanda Rizqiandri    
20 14/368741/SV/07048 Iqbal Fauzy Nurhida    
21 14/370181/SV/07688 Irfan Raditya Hendraputra    
22 14/361542/SV/05817 Ismiati Fauziah    
23 14/368767/SV/07054 Kinanti Meidayanti    
24 14/370427/SV/07934 Lisa Damayanti    
25 14/361760/SV/06024 Maylan Iga Prastika    
26 14/368641/SV/07009 Muthi'ah Aisyah    
27 14/370006/SV/07513 Nandya Candra Puspita Sari    
28 14/368770/SV/07056 Neni Rousmiyanti    
29 14/368783/SV/07063 Nia Irsyada Ahimsa    
30 14/368739/SV/07047 Nurika Mutiara Y    
31 14/368710/SV/07035 Ocq Frelliya Awal A    
32 14/370104/SV/07611 Putri Novi Wicaksana    
33 14/368738/SV/07046 Retno Hidayati    
34 14/361949/SV/06213 Rosario Margaretha H    
35 14/368646/SV/07014 Rufaidah Putri Rahayu    
36 14/368769/SV/07055 Salisa Choirurrizkiya    
37 14/361802/SV/06066 Siti Nurhana    
38 14/368709/SV/07034 Susilawati    
39 14/368715/SV/07039 Syarifah Nur Hasanah Meilia Amanto    
40 13/351026/DTP/04089 Wenny Yunita Sari    
41 11/321472/DTP/00703 Yusuf Adi Maulana    
42 14/368642/SV/07010 Zaid Abdurrahman    
Program Studi Akuntansi
43 14/367757/SV/06519 Addinia Nur Andriani    
44 14/369944/SV/07451 Adrian T Wicaksono    
45 14/362141/SV/06387 Afifah Ayu Fitriani    
46 14/361922/SV/06186 Afri Mella Kartika    
47 14/367781/SV/06542 Alam Amitiara    
48 14/367804/SV/06554 Alwi Rozaqna    
49 14/367720/SV/06491 Annisa Sulistyowati    
50 14/369879/SV/07386 Arin Anastasyah Sukma    
51 14/369888/SV/07395 Atika Budi Rachmawati    
52 14/367783/SV/06544 Bagas Imam Afandie    
53 14/367731/SV/06502 Budi Mulyani    
54 14/367755/SV/06518 Dwi Aprilia Fatimah    
55 14/369881/SV/07388 Dwi Norma Astuty    
56 14/361264/SV/05543 Ega Dwi Astuti    
57 14/367805/SV/06555 Enar Widayanti    
58 14/362124/SV/06374 Eni Romanti    
59 14/367780/SV/06541 Erika Ariani    
60 14/370063/SV/07570 Erliana Sofiati    
61 14/367721/SV/06492 Ermila Pastika Putri    
62 14/367806/SV/06556 Fatihatur Rohmah    
63 14/367796/SV/06550 Fitria Nurhayati    
64 14/361885/SV/06149 Galuh Sekar Arum Kinasih    
65 14/367752/SV/06515 Gilang Setyawan    
66 14/367789/SV/06549 Gunawan Setio Purnomo    
67 13/354461/SV/04695 Hendri Dwi Setyawan Nugroho    
68 14/367722/SV/06493 Inas Shofia Widiyati    
69 14/362009/SV/06273 Izzani Masturoh    
70 14/361971/SV/06235 Khairunnisa Nur Azmi    
71 13/355950/SV/05317 Krishna Yuwantanto    
72 14/367798/SV/06552 Lutviana Jatiningrum    
73 14/367715/SV/06486 Muhammad Naufaldhi Nugraha    
74 14/367691/SV/06479 Muta'alimah Solihah    
75 14/369946/SV/07453 Nastiti Ayu Prabaningtyas    
76 12/337676/SV/02308 Novian Al Mashudi    
77 14/367679/SV/06469 Nurhikmah Hidayati    
78 14/367771/SV/06532 Nurrahmah Hidayati    
79 11/314008/NE/12602 Okki Putri Fadilah    
80 14/367797/SV/06551 Prastiwi Indrasjati    
81 14/367768/SV/06529 Putri Irmawati    
82 14/362081/SV/06343 Rahmad Nur Hudha    
83 14/367680/SV/06470 Renintyastuti Adminardi    
84 14/369887/SV/07394 Retno Ayu Sekar P    
85 14/369890/SV/07397 Rizki Faiza Ismaningrum    
86 14/362067/SV/06329 Runy Dwi Rahmawati    
87 14/367773/SV/06534 Sofia Marinda    
88 13/354457/SV/04693 Thomas Raditya B.    
89 14/367774/SV/06535 Vernanda Surya Vitriastuti Sumanto    
90 14/369883/SV/07390 Yan Kurnia Syaban    
91 14/367750/SV/06514 Yudha Pangestiaji    
92 14/367718/SV/06489 Yusuf Adhi Prabowo    
Program Studi Bahasa Inggris
93 12/338258/SV/02629 Abdul Rofiq Kurnia    
94 14/361966/sv/06230 Agus Feriyansyah    
95 14/362020/SV/06283 Ahmad Ruslan    
96 14/362011/SV/06275 Ani Setiawati    
97 14/361986/SV/06250 Ashfa Fariha Lathifah    
98 13/354886/SV/04870 Aviantomo    
99 11/315215/DSA/05341 Dee Labaiqh Giri A    
100 14/368256/SV/06774 Devita Nurrochman    
101 12/337807/SV/02395 Dewangga Ardhiananta    
102 14/368166/SV/06739 Dian Ayu Septiani W    
103 13/356306/SV/05509 Dicky Adra Pratama    
104 14/368237/SV/06769 Dinda Anandita Sari    
105 14/362075/SV/06337 Dona Dewi Yulianti    
106 14/368204/SV/06755 Eko Budiyanti    
107 14/368134/SV/06718 Elvada Jayatri Wisid    
108 14/368164/SV/06738 Fitri Untari    
109 13/357173/SV/05520 Gagah Prasetyo Sakti    
110 14/368130/SV/06716 Ghina Padilah    
111 14/362089/SV/06351 Himmatur Rofi'ah    
112 14/368240/SV/06770 Ikhwalul Huda    
113 14/368268/SV/06778 Lutvica Rizky Nugrahani    
114 14/361980/SV/06244 Meita Selina Istiqomah    
115 14/361987/SV/06251 Mifta Nurprahestri Indahpribadi    
116 13/354555/SV04729 Moch. Wahyu Ksatria Budi    
117 14/362052/SV/06314 Mutiara Dwi Ningrum    
118 12/337693/SV/02318 Nindiani Rizky Utami    
119 14/370251/SV/07758 Nindita Putri Hardianti    
120 14/368171/SV/06740 Novilia Tri Amaliyah    
121 14/368194/SV/06746 Rifaatun Nisa Nur I    
122 14/368132/SV/06717 Rizki Yola Melansari Dewanti    
123 14/368159/SV/06737 Rizky Nur Aini Aljaza    
124 14/368224/SV/06761 Ryzar Firdaus Al    
125 14/368200/SV/06751 Sheilla Nurhaniem F    
126 14/362051/SV/06313 Siti Rohmah Megawangi    
127 14/368199/SV/06750 Tia Agustina    
128 14/370193/SV/07700 Vanny Agustin A    
129 14/362087/SV/06349 Widyaningtyas Setyo Wulan    
130 14/361819/SV/06083 Yuani Asilady    
131 14/368135/SV/06719 Yunita Herin Juventia    
132 14/362049/SV/06311 ZAHROTUN MUFIKA HANIF    
Program Studi Bahasa Jepang
133 14/369261/SV/07295 Ade Puteri Nur R.    
134 14/369200/SV/07265 Adi Setiawan    
135 14/362126/sv/06376 Ahmadika G Prisatria    
136 14/370385/SV/07892 Ambar Setyowati Aisah Amini    
137 14/369167/SV/07238 Annisa Fitri Utami    
138 14/362045/SV/06307 ANNISA SHOFAYA RIZKI PRADANA    
139 14/362111/SV/06365 ATHAYA JASMINE PRATIWI    
140 14/362136/SV/06382 Atika Rizki    
141 14/370386/SV/07893 Claudina Trida Elizabeth Tamara Napitupulu    
142 13/344259/SV/02775 Defi Paniaty Triana    
143 14/369169/SV/07240 Dwi Resti Nurcahyaningrum    
144 14/362010/SV/06247 Dwiki Wahyu Anwar    
145 14/370266/SV/07773 Eni Indarwati    
146 13/356137/SV/05400 Fikrah Basithah S    
147 14/370414/SV/07921 Finnalia Yunita    
148 14/369963/SV/07470 Ima Erwindi    
149 14/369464/SV/07342 Intan Ayu Maya    
150 14/369264/SV/07297 Irfan Ueda Nugroho    
151 14/369206/SV/07271 Iva Dhurotun Nasiha    
152 14/369202/SV/07267 Martha Estriana Tri Wulandari    
153 14/361859/SV/06123 Nabela Salfiah    
154 14/369168/SV/07239 Nadia Agusta Putri    
155 14/369171/SV/07242 Nara Iswari    
156 14/361947/SV/06211 Nimas Timur P    
157 14/369233/SV/07279 Novie Erlinda Pattinama    
158 14/362097/SV/06356 Nuriyatin Najikhah    
159 14/362128/SV/06377 Petra Lintang Pertiwi    
160 14/369170/SV/07241 Rana Adzira    
161 14/361827/SV/06091 Rizky Febilia L    
162 14/370383/SV/07890 Shielda Ayu C D    
163 14/369201/SV/07266 Shinta Dwi Larasati    
164 14/362112/SV/06366 Shinta Dwi Nugraha    
Program Studi Bahasa Korea
165 14/361525/SV/05802 Ahadilla Nurais H P    
166 14/369373/SV/07322 Anisa Ayustina    
167 14/369336/SV/07315 Anugerah Anggraeni    
168 14/370213/SV/07720 Aulia Nurarifah Fitriani Muntoro    
169 14/369452/SV/07340 Bhekti Dwie K    
170 14/369306/SV/07307 Dian Ridha Astuti    
171 14/370128/SV/07635 Fithnazza Hasnabila Heri    
172 14/370315/SV/07822 Fitriani Nur Wasis    
173 14/369424/SV/07332 Gessi Andrista Putri    
174 14/370089/SV/07596 Irawan Setiadi    
175 14/367642/SV/06455 Laila Indarti    
176 14/362138/SV/06384 Leliyana Putritama    
177 12/337649/SV/02292 Maniyar Putri    
178 14/370399/SV/07906 Meti Adianti Subarja    
179 14/370411/SV/07918 Nadia Marinka    
180 14/369925/SV/07432 Novia Asmara W    
181 14/361459/SV/05738 Nur Nabila Irfana    
182 13/352070/SV/04608 Nurlaili Rifka A    
183 14/369249/SV/07288 Nurul Istiqomah    
184 14/369526/SV/07347 Redo Yasa    
185 14/370118/SV/07625 Sulistya Wibawati    
186 14/361699/SV/05969 Thista Alinda Susilo    
Program Studi Bahasa Mandarin
187 14/370449/SV/07956 Addina Husnul Khotimah    
188 14/370328/SV/07835 Amanda Pranindya Abdi    
189 14/362070/SV/06332 Ana Fatimah    
190 14/361734/SV/05999 Annisa Razak Kurnia    
191 14/370390/SV/07897 Aurora Amira    
192 14/361571/SV/05844 Ayu Rahmatika    
193 14/361718/SV/05983 Devy Ayu Riani    
194 14/369538/SV/07348 Dicky Arya Sutama    
195 14/370440/SV/07947 Fatma Yuliani    
196 14/361732/SV/05997 Firda Intan    
197 14/370129/SV/07636 Fitri Nur Haryati    
198 13/351051/SV/04110 Hairunnisa    
199 14/361673/SV/05943 Khrisna Febbryarta    
200 14/361725/SV/05990 Lingga Salaga Sae    
201 14/361750/SV/06015 Lucia Meidina Setya Putri    
202 14/369236/SV/07282 Maria Fransiska Kevien Noventa    
203 14/369713/sv/07353 Nadiah Juwairiah Karimah    
204 14/369880/SV/07387 Noor Ayu Zunior    
205 13/344878/SV/03393 Pipien Cohbi Zulaihah    
206 13/354894/SV/04874 Rizqa Ulya K.    
207 14/369652/sv/07350 Rozelita Putri H    
208 13/354748/SV/04803 Skolastika Aditya Indira Nuari    
209 14/370454/SV/07961 Sunarman Purnomo    
210 14/361597/SV/05870 Titis Kurniawati    
211 14/370309/SV/07816 Wahyu Putro Utomo    
212 14/370174/SV/07681 Yany Eka Maharani    
213 14/369661/SV/07352 Yunita Sri Lestari    
Program Studi Bahasa Perancis
214 14/370379/SV/07886 Alya Atika Putri    
215 14/361414/SV/05693 Arni Refiana    
216 14/369943/SV/07450 Aswinda Nurmangesti    
217 14/361467/SV/05745 Auliana    
218 14/361550/SV/05825 Chyntia Aprilia Agtiani    
219 14/370190/SV/07697 Dea Delia    
220 14/361488/SV/05766 Deskha Widihaksari    
221 14/369872/SV/07379 Desy Nur Hapsari    
222 14/361524/SV/05801 Devi Astuti    
223 14/361468/SV/05746\ Dhina Sidhik    
224 14/369784/SV/07361 Endah Sekartaji M    
225 14/369970/SV/07477 Evita Rahmawati    
226 14/369972/SV/07479 Fitria Febriyanti    
227 14/369760/SV/07358 Hartati Raharjo    
228 14/369866/SV/07373 Haula Hasna Dalila    
229 14/370149/SV/07656 Heni Tri Wahyuni    
230 14/369940/SV/07447 Kamila    
231 14/361424/SV/05703 Meity Bidadari G P    
232 14/361583/SV/05856 MELISA EKA PUTI    
233 14/369874/SV/07381 Muhammad Ridwan    
234 14/369818/SV/07364 Nastiti Alif Pangestuti    
235 14/369913/SV/07420 NUKE ANDRANU RAMADHANI    
236 14/369878/SV/07385 Raditta Purwa Puspitantari    
237 14/370016/SV/07523 Resti Hartini    
238 14/368336/SV/06810 Tiesna Virgiana Wati    
239 14/361263/SV/05542 Tri Sapto Baskoro    
240 14/369875/SV/07382 Widya Salindri    
241 14/369877/SV/07384 Widya Zhafirah D    
242 14/370115/SV/07622 Yuanita Permata S    
243 14/369727/SV/07355 Zahrotun Nisa    
Program Studi Ekonomika Terapan
244 14/362183/SV/06428 A'yinah Tinarsi    
245 14/361595/SV/05868 Alan Mamang Evik    
246 14/368841/SV/07094 Alif Sulistyowati    
247 14/370392/SV/07899 Annisa Istika Rahayu    
248 14/370306/SV/07813 Ardina Mahdya Apriani    
249 14/361651/SV/05922 Ariyanti    
250 14/361691/SV/05961 Asma Hanifah    
251 14/368947/SV/07176 Aulia Ruliatanti Kholifah    
252 14/368846/SV/07098 Ayhuf Gali Persada Susmanto    
253 14/370194/SV/07701 Aziz Muhammad Juniantantra Muhana    
254 14/368862/SV/07113 Chikita Delfi Haryono    
255 14/362157/SV/06402 Desta Afriyani    
256 14/361616/SV/05889 Destiyana Kusuma Wardani    
257 14/368823/SV/07079 Dita Pratiwi    
258 14/370336/SV/07843 Hanif Panutury    
259 14/362154/SV/06399 Henny Rahmatullah    
260 14/368837/SV/07090 Imaz Nur Mukarromah    
261 14/362171/SV/06414 Indra Wahyudi    
262 14/370364/SV/07871 Kholilur Rohman    
263 14/370378/SV/07885 Lalitya Amara S    
264 14/362180/SV/06425 Mira Adrianti    
265 14/362161/SV/06406 Miswandi    
266 14/362181/SV/06426 Neti Herawati    
267 14/362159/SV/06404 Nila Septiana W    
268 14/362156/SV/06401 Nita Putri Ana    
269 14/362167/SV/06412 Nur Azila    
270 14/362158/SV/06403 Nursa Fitria    
271 14/368868/SV/07118 Nurul Khotimah Febriani    
272 14/362170/SV/06415 Rafidah Balqis    
273 14/368832/SV/07086 Rahmiyatun    
274 14/362155/SV/06400 Ranggi Destari Putra    
275 14/362182/SV/06427 Reza Vendra    
276 14/362184/SV/06429 Risna Deswita Sari    
277 14/368839/SV/07092 Rizki Amalia Firda    
278 14/369929/SV/07436 Selfia    
279 14/361594/SV/05867 Thufall Rafii Grischa Erlita    
280 14/361426/SV/05705 Tri Wahyudin    
281 14/368835/SV/07089 Widya Rohmawati    
Program Studi Elektronika dan Instrumentasi
282 14/361765/SV/06029 Afra Dwi R    
283 14/369365/SV/07317 Ahmad Fatah Kumara    
284 14/369321/SV/07311 Ahmad Jumadhi    
285 14/370256/SV/07763 Alfatah Bimo Ryoko    
286 14/370064/SV/07571 Anindita Pusparini    
287 14/369132/SV/07230 Annisa Rahmawati    
288 14/370230/SV/07737 Arina Rose Diana    
289 14/369085/sv/07219 Aulya Ummaira    
290 14/361481/SV/05759 Bima Sakti Virasada Pratista    
291 14/361830/SV/06094 Cahyaning Yulia Pratama    
292 14/361770/SV/06034 Citra Angelia    
293 14/369042/SV/07202 Dicky Bagaswara    
294 14/361764/SV/06028 Fuad Dwi Atmaja    
295 14/369100/SV/07222 Gede Pande Suryajaya    
296 14/361773/SV/06037 Gunawan    
297 14/370272/sv/07779 Gusti Lawid Pratama    
298 14/370192/SV/07699 Ilham Dirgantara    
299 14/361860/SV/06094 Indy Mutiara R    
300 14/361767/SV/06031 Intan Nur Chasanah    
301 14/369986/SV/07493 Kevin Ajat Sudrajat    
302 14/370221/SV/07728 Kresna Kusuma Aerlangga    
303 14/370200/SV/07707 Linda Adha Dewiprabamukti    
304 14/369043/SV/07203 Liza Asmararum Barezi    
305 14/369113/SV/07226 M. Irfa'ul Fadllillah    
306 14/361535/SV/05810 Muhammad Alawi Al Haidar    
307 14/369081/SV/07218 Muhammad Dedy Purnama    
308 14/370345/SV/07852 Muhammad Farid    
309 14/361920/SV/06184 Muhammad Ma'ruf Rizky Syahlan Pratama Putra    
310 14/370303/SV/07810 Nafa Nailufar Afifah    
311 14/370217/SV/07724 Nirvana Banu Yogaswara    
312 14/370043/sv/07550 Rahmanuri Anisa    
313 14/361471/SV/05749 Rezki Triaji Saputra    
314 14/361914/SV/06178 Safira Dwimar    
315 14/370232/sv/07739 Satria Panji Wibowo    
316 14/369069/sv/07214 Venty Arindasari    
317 14/370117/SV/07624 Yohansyah Cahya Khalista    
Program Studi Ilmu Komputer dan Sistem Informasi
318 14/370224/SV/07731 Abidurrahman Alfaruq    
319 14/361825/SV/06089 Afriza Dwi Ikhsani    
320 14/361930/SV/06194 Agus Rianto    
321 14/368845/SV/07097 Anggara Wintang Ramadhan    
322 14/368879/SV/07128 Astri Maulidina    
323 14/368901/SV/07148 Decky Ardian Prasetya    
324 14/369960/SV/07467 Diana Ari Rahmawati    
325 14/370249/SV/07756 Dwi Susanti    
326 14/370168/SV/07675 Fahmi Faqih    
327 14/361998/sv/06262 Gavinda Kinandana    
328 14/368884/SV/07132 Gina Dewi Anggraeni    
329 14/368870/sv/07120 Hanif Taqiuddin    
330 14/370313/SV/07820 Haniyah Imtiyaz    
331 14/361711/SV/05976 Hazar Farras Tsany    
332 13/344746/SV/03261 Heny Nugraheny    
333 14/361778/SV/06042 Isyak Pratama Putra    
334 14/368821/SV/07078 Jingga Saka Asa    
335 10/303433 Khrisnawan Tomo    
336 14/361892/SV/06156 Luqmanul Hakim    
337 14/361798/SV/06062 Meilida Dwi Hastini Nastiti    
338 14/370204/SV/07711 Melati Putri Sekar Ingtyas    
339 13/350946/SV/04016 Meliana Ratnaningsih    
340 14/361536/SV/05811 Muhamad Saefulloh    
341 14/361800/sv/06071 Muslichah    
342 14/361777/SV/06041 Najma Elsa Aishia    
343 14/370241/SV/07748 Nanda Fathiyah Gumay    
344 14/370214/SV/07721 Nastiti Winasis    
345 14/361780/SV/06044 Nila Nur Lita Sari    
346 14/362042/SV/06304 Nurul Huda A. S.    
347 14/361807/SV/06071 Ratna Nuringtyas    
348 14/370102/sv/07609 Rizka Assa Perdana    
349 14/361875/SV/06139 Sania Nur Agustina    
350 14/362008/SV/06272 Silmi Kumalasari    
351 14/368886/SV/07134 Titis Pradhitya    
352 14/361775/SV/06039 Wahyu Sawiji    
353 14/361690/sv/05960 Wiwin Nur'aini    
354 14/368889/SV/07137 Wiyata Mandalaputra    
355 14/361781/SV/06045 Yacub Primas Santiko    
356 14/370240/SV/07747 Yahya Setiawan    
357 14/368853/sv/07104 Yolanda Nur Halimah    
Program Studi Kearsipan
358 14/369935/SV/07442 Abida Ainun Nuha    
359 14/370373/SV/07880 Adhi Wirawan Dwi P    
360 14/362147/SV/06393 Ainun Meilan Sari    
361 14/361592/SV/05865 Andita Ayu Dewiyanti    
362 14/367638/SV/06451 Andrea Bayu Aji Saputra    
363 14/361730/SV/05995 Azzahro Nur Rahmah Yusfidawati    
364 14/361713/SV/05978 Dahlia Indrawati    
365 14/361443/SV/05722 Della Pebriana Putri    
366 14/361854/SV/06118 Desy Murnia Anggraeni    
367 14/361911/SV/06175 Dewi Kumalaeni    
368 14/370205/SV/07712 Dewi Rahmawati    
369 14/367612/SV/06447 Dhea Ananda Nabella    
370 14/370380/SV/07887 Dwi Iswanti    
371 14/367609/SV/06444 Dya Ayu Pramitha    
372 14/367602/SV/06437 Dyah Rizky Utami Ekowati    
373 14/361665/SV/05935 Elma Kurnia Pratiwi    
374 14/370041/SV/07548 Faza Soraya    
375 14/370340/SV/07847 Fiqa Anniza A    
376 14/361681/SV/05951 Fransiska Murni    
377 14/361717/SV/05982 Galih Prasetiyo    
378 14/361419/SV/05698 Gesia Ayu Yana Anuza    
379 14/367742/SV/06509 Heni Sulistya Ningrum    
380 14/367603/SV/06438 Indah Putri Rahmawati    
381 14/370024/SV/07531 Khoiru Aji Pamungkas    
382 14/361465/SV/05743 Khoirul Hidayah    
383 14/367605/SV/06440 Latifah Fatayati    
384 14/361633/SV/05906 Listyaningrum    
385 14/361406/SV/05685 Merry Arista    
386 14/361723/SV/05988 Muhammad Nur Firdaus Saifullah    
387 14/370298/SV/07805 Nala Sekarini    
388 14/370316/SV/07823 Nanang Basofi    
389 14/370322/SV/07829 Nisvi Sumaryanti    
390 14/361629/SV/05902 Oni Ardiyan Dwiki R    
391 14/367711/SV/06484 Rakhman Cipta Prayoga    
392 14/367635/SV/06450 Ratna Candra Dewi    
393 14/361709/SV/05974 Ratna Galih Widayanti    
394 14/370275/SV/07782 Ratna Widya Sinta    
395 14/361657/SV/05927 Reza Silvia Sudarjat    
396 14/361631/SV/05904 Rima Wahyu Hidayah    
397 14/370236/SV/07743 Rizdiana Nur Hani    
398 14/367607/SV/06442 Saskia Lupita    
399 14/361646/SV/05918 SHOLAHUDDIN AL-AYYUBI    
400 14/361293/SV/05572 Syifa Chafidarahmah    
401 14/370430/SV/07937 Tifani Irawati    
402 14/367614/SV/06448 Tri Marwanto    
403 14/367608/SV/06443 Uci Rahmawati    
404 14/367707/SV/06483 Vania Sukma Putri Daniswara    
405 14/367606/SV/06441 Vidara Agustina Putri    
406 14/367599/SV/06435 Yeni Oktaviani    
407 14/367639/SV/06452 Yossita Larasati    
408 14/361676/SV/05946 Yunindya Cahyaningrum    
Program Studi Kepariwisataan
409 14/369955/sv/07462 AGNES BR HOMBING    
410 14/368980/SV/07187 Ahmad Mahbub Junaidi    
411 14/370196/SV/07703 Ajeng Kesuma    
412 14/370163/SV/07670 Akmal Rohmatdianto    
413 14/361696/SV/05966 Aldino Fian Utama    
414 14/368962/SV/07181 Alvin Nizam Wandala    
415 14/370261/SV/07768 Antonius Kristian Anugrah    
416 14/361689/SV/05959 Ari Hidayat Israma    
417 14/369009/SV/07196 Arindhana P    
418 14/370262/SV/07769 Aulia Rizka Setiarto    
419 14/368934/SV/07167 Ayu Hapsari Pralampita Erahayu    
420 14/361698/SV/05968 Ayyu Khoironi    
421 14/368936/SV/07169 Bagus Shidqi Hakim    
422 14/370308/SV/07815 Barikly Salman Nabih    
423 14/368945/SV/07175 Bernadia Khirana P    
424 14/370269/SV/07776 Claudia Theresa    
425 14/361695/SV/05965 Devi Puspitasari    
426 14/361623/SV/05896 Devie Yunita Sari    
427 14/361612/SV/05885 Dwi Yunitasari    
428 14/369008/SV/07195 Farah Dhiba Kusuma W    
429 14/361749/SV/06014 Fatima Rahmania P    
430 14/368939/SV/07172 Fitra Jasmine Adefiannisa    
431 14/368960/SV/07180 Fuad Dhany Wicaksono    
432 14/368766/SV/07053 Ganis Sumbi Rahmandhani    
433 14/368967/SV/07186 Igreya Abdi Nugraha    
434 14/369051/SV/07207 Ika Aprilawati    
435 14/368819/SV/07077 Imam Hanafi    
436 14/361687/SV/05957 Lucia Rini Kusumawardani    
437 14/370284/SV/07791 Lutfiana Rizky Firdatama    
438 14/370138/SV/07645 M Fatkhur Rizki    
439 14/361639/SV/05912 Mayrezal Arya Dewanggar Fatahillah    
440 14/370370/SV/07877 Monica Sih Suksma P    
441 14/368942/SV/07174 Muhammad Habib Affandi    
442 14/361653/SV/05923 Muhammad Imron    
443 14/370408/SV/07915 Nadia Andina    
444 14/368803/SV/07068 Nadya Andriani Putri    
445 14/361744/SV/06009 Naeni Nazila Baroka    
446 14/368320/SV/06803 Nawaz Sharif    
447 14/361703/SV/05971 Nayoan Kurnia Nuswantari    
448 14/361632/SV/05905 Nur Dwi Ariyudanti    
449 14/369048/SV/07206 Nur Izza Afkarina    
450 14/361308/SV/05587 Nur Muhammad Iskandar    
451 14/370331/SV/07838 Nurmalia Dinda Saputri    
452 14/361660/SV/05930 Putri Lantika    
453 14/368937/SV/07170 Raffendra Kusuma Perkasa    
454 14/368984/SV/07190 Rahmat Wijil Prasetyo    
455 14/361394/SV/05673 Rizky Ayu Pradana    
456 14/368988/SV/07192 Rizky Setyawan P    
457 14/369013/SV/07198 Romy Dzaky Faham M    
458 14/368959/SV/07179 Rudi Waskito Triwibowo    
459 14/361664/SV/05934 Santi Rahmawati    
460 14/369417/SV/07331 Sugiati    
461 14/368982/SV/07188 Tabah Ariwibowo    
462 14/362028/SV/06290 Tsania Rahma Dini    
463 14/361541/SV/05816 Umar Kusumahadi    
464 14/368964/SV/07183 Ustman    
465 14/361668/SV/05938 Valentyn Gabriella Putri    
466 14/370310/SV07817 Vianita Afifah    
467 14/361470/SV/05748 Yolanda Marliza    
Program Studi Kesehatan Hewan
468 14/361720/SV/05985 A'yunin Cahyaningtyas    
469 14/368038/SV/06670 Adi Bayu Prasetyo    
470 14/361846/SV/06110 Adi Laksono    
471 14/361870/SV/06134 Adila Ghani Ramadhani Putri    
472 14/361874/SV/06138 Ahidah    
473 14/368035/SV/06667 Ahmad Fauzi    
474 14/370460/SV/07967 Aldilah Fahmi Sancoyo    
475 14/362015/SV/06278 Alfadion Rizki R.    
476 14/361887/SV/06151 Alifah Rofiq Shofiyyani    
477 14/367936/SV/06594 Amar Makruf Maulika    
478 14/367905/SV/06571 Andi Reza Cahyono    
479 14/370431/SV/07938 Anis Nabila    
480 14/370457/SV/07964 Anisa Audia    
481 14/367991/SV/06638 Anton Wahyono    
482 14/367938/SV/06595 Ari Indrawati    
483 14/367897/SV/06563 Bayu Prasetya    
484 14/370350/SV/07857 Belinda Marsellina Chandra    
485 14/370415/SV/07922 Bherty Giovina Siregar    
486 14/370423/SV/07930 Brian Yoga Wicaksana    
487 14/361842/SV/06106 Citra Patrianegari    
488 14/367904/SV/06570 Damar Wicaksono    
489 14/367961/SV/06617 Desi Setyoningrum    
490 13/351567/SV/04422 Dewi Lintang Kusumaningrum    
491 14/367989/SV/06636 Dhamar Setyo Aji    
492 14/361919/SV/06183 Dika Bagas Hananta    
493 14/370078/SV/07585 Dinar Ayu Yasinta    
494 14/367355/SV/06434 Elda Musjarita    
495 14/361932/SV/06196 Erika Nilasari    
496 14/367943/SV/06600 Erlia Yuri Astari    
497 14/370302/SV/07809 Erwin Darmawan    
498 14/367893/SV/06560 Febri Krisnasakti    
499 14/361942/SV/06206 Fertiara Widaningtias    
500 14/369965/SV/07472 Fitri Fathonah    
501 13/351568/SV/04423 Galuh Condrowati    
502 14/367955/SV/06612 Giga Iman Dharmawan    
503 14/362055/SV/06317 Gledys Coornelia    
504 14/361934/SV/06198 Hanif Aji Pramudya    
505 14/368011/SV/06654 Hanung Dwi Suberkah    
506 14/367906/SV/06572 Hermantoko    
507 14/361672/SV/05942 Ida Ayu Agustina    
508 14/367969/SV/06625 Ika Rina Setiyani    
509 14/367932/SV/06590 Imam Tatang Mustofa    
510 14/361823/SV/06087 Irma Putri Agustin    
511 14/370017/SV/07524 Irvan Aley Al Ahmad    
512 14/361510/SV/05788 Iska Dyah Ayu Kania    
513 14/370325/SV/07832 Isna Puspitasari    
514 14/361908/SV/06172 Izar Tyaswikaning Putri    
515 14/367976/SV/06630 Khoirunnisa    
516 14/362023/SV/06285 Kiky Ernia Putri    
517 14/369962/SV/07469 Lutfia Ramadhani    
518 14/370318/SV/07825 Mayta Paradhita Surelaningrum    
519 14/370274/SV/07781 Melinda Rosa Pertiwi    
520 14/361862/SV/06126 Merita Putri Ardinta    
521 14/370288/SV/07795 Mifta Nur Jazimah    
522 14/361944/SV/06208 Mila Adiyani    
523 14/361782/SV/06046 Mila Selviana    
524 14/369993/SV/07500 Mochammad Yusuf Nurhadiansyah    
525 14/370452/SV/07959 Muchammad Ircham Maulana    
526 14/370459/SV/07966 Muhammad Adimas Dewantara    
527 14/370314/SV/07821 Nurul Asmah    
528 14/367930/SV/06588 Oktafani Nurbaiti    
529 14/367974/SV/06629 Oriza Sativa Tunggadewi    
530 14/367933/SV/06591 Pangestuti Rahayuningsih    
531 14/370179/SV/07686 Pratiwi Nur Latifah    
532 14/367907/SV/06573 Prihartati    
533 14/361835/SV/06099 Rahmadina Fauzia    
534 14/367957/SV/06614 Rendra Aji Leksono    
535 14/367935/SV/06593 Rezza Dennyanto    
536 14/370358/SV/07865 Rita Dekik Ayuhapsari    
537 14/361959/SV/06223 Santun Putri Pertiwi    
538 14/361855/SV/06119 Seni Riantini    
539 14/370044/SV/07551 Shindi Multi Claodia    
540 14/367972/SV/06627 Siti Aminah    
541 14/361712/SV/05977 Taufik Lufi Utomo    
542 14/361946/SV/06210 Taufiq Imam Hidayat    
543 14/368008/SV/06651 Titi Prasetyani    
544 14/370437/SV/07944 Tri Utari Fuadiyah    
545 14/367898/SV/06564 Yesi Oktaviani    
546 14/367644/SV/06456 Yoga Cahya Mahardika    
547 14/367954/SV/06611 Yoga Prasetiyo Aji    
Program Studi Manajemen
548 14/369921/SV/07428 Astri Suhartini    
549 14/367919/SV/06578 Bagas Adianto    
550 14/361738/SV/06003 Dian Wisnu Aji    
551 14/368003/SV/06646 Erni Winardianti    
552 14/367962/SV/06618 Gibran Kurniawan N    
553 14/367918/SV/06577 Gizca Desmia A S    
554 14/367968/SV/06624 Heni Astuti    
555 14/367940/SV/06597 Herdian Suci Aprilia    
556 14/361716/SV/05981 Imada Leista Ramadhannisa    
557 14/362146/SV/06392 Rahmawati Maulidiani    
558 14/367900/SV/06566 Satrio Sabda Tama    
559 14/368037/SV/06669 Trias Aprilitania    
560 14/361715/SV05980 Vania Ayu Dewanti    
561 13/344954/SV/03468 Wahyu Kumoro Jati    
562 12/332658/SV/01373 Yogy Adi Pamungkas    
563 14/361666/SV/05936 Yunus Ikhsan Bahari    
564 14/368005/SV/06648 Zaza Khoirunisa    
Program Studi Metrologi dan Instrumentasi
565 14/361722/SV/05987 Aanisa Rendy Antika    
566 14/370151/SV/07658 Ahmad Fauzi    
567 14/370387/SV/07894 Aisyah Zahroh    
568 14/369254/SV/07290 Aliefa Tasya Azzahra    
569 14/369205/SV/07270 Allia Arfah    
570 14/369386/SV/07324 Amila Masriani Arbi'a    
571 14/361933/SV/06197 Ani Wahyu Nuur Khasanah    
572 14/362095/SV/06354 Arif Wijayanto    
573 14/361790/SV/06054 Asyifatun Sholihah    
574 14/361852/SV/06116 Avonita Elfira Giovanie    
575 14/362142/SV/06388 Carinna Komalasari Biastri    
576 14/362153/SV/06398 Cintia Dewi    
577 14/369177/SV/07248 Dhania Citra Handarani    
578 12/336760/SV/01769 Dimas Kurniawan R    
579 14/361964/SV/06228 Esti Utami Panuntun    
580 14/361982/SV/06246 Febriansyah Safitri Nugrahani    
581 14/370412/SV/07919 Fian Puspitorini    
582 14/369235/SV/07281 Himawan Adhi Surya    
583 14/361789/SV/06053 Ikwanul Shofiqi    
584 14/369176/SV/07247 Indah Cahyani    
585 14/361872/SV/06136 Intan Sari Sihombing    
586 14/369179/sv/07250 Lailatul Isnaeni    
587 14/369180/SV/07251 Mariana Putri Devi    
588 14/370456/SV/07963 Meika Clara    
589 14/361937/SV/06201 Mizan Darus F    
590 14/369243/SV/07285 Mochammad Rivan Fauzi    
591 14/370324/sv/07831 Muhamad Naufal Azmii    
592 14/369366/SV/07318 Muhammad Izam Gemal    
593 14/369178/SV/07249 Muhammad Nur Rochman    
594 14/361832/SV/06096 Naily Isti'anah    
595 14/370171/SV/07678 Ni Km Ayu Diah M S    
596 14/367650/SV/06460 Niki Hazijatu Mayangsari    
597 14/361797/SV/06061 Nur Isna Lailatus Sholikhah    
598 14/370321/SV/07828 Nur Khasana    
599 13/355220/SV/05050 Pratiwi Indah Tri Lestari    
600 14/362003/SV/06267 Putri Aysha Qalbi    
601 14/370281/SV/07788 Rachmatus Sa'diyah    
602 14/370278/SV/07785 Reza Anggiansyah    
603 14/361788/SV/06052 Septika Rachmah    
604 14/369453/SV/07341 Silma Syefira S    
605 14/361787/SV/06051 Ulfa Sa'adatul Ummah    
606 14/361952/SV/06216 Wikan Tyassari    
607 14/370172/SV/07679 Wisnu Asmoro Putra    
608 14/361786/sv/06050 Yoviani Jelitasari    
609 13/351078/SV/04126 Ziyadatun Nafisah    
610 14/370136/SV/07643 Zuhaida Hilmiana    
Program Studi Pengelolaan Hutan
611 14/361967/SV/6231 Aditya Darmawan Sinatrya    
612 14/370363/SV/07870 Agustin Sukamto    
613 14/362000/SV/06264 Ahmad Danial Miqdad    
614 14/369933/SV/7440 ALDINO DWI BARESI    
615 14/361783/SV/06047 Andini Nuryanisya Nugraha    
616 14/368896/SV/07144 Ardatha Latiasna J    
617 13/351805/SV/04561 Ardi Adhitya R D I    
618 14/361410/SV/05689 Ardian Pinata    
619 14/370290/SV/07797 Arprasetyo Seto Taufik Akbar    
620 14/370359/SV/07866 Atika Kusuma Putri    
621 14/368906/SV/07152 Bagus Cahyo Sarjono    
622 14/361943/SV/06207 Beryl Cholif Budi Arrochman    
623 14/361951/SV/06215 Bestharia Herningdyah Ratri    
624 13/351837/SV/04582 Chika Agustina    
625 14/361902/SV/06166 Danur Yuliantoro    
626 14/370312/SV/07819 Desti Ikhtiareni    
627 14/370463/SV/07970 Diah Rosiana    
628 14/361969/SV/06233 Dwininda Arum Puji P    
629 14/368858/SV/07109 Eka Putriutami    
630 14/368911/SV/07157 Elenna Saufika L    
631 14/370425/SV/07932 Faishal Priadikarno    
632 14/368912/SV/07158 Farhan Aryo Wicaksono    
633 14/368849/SV07101 Fatimah Asih Nur'aini    
634 14/370280/SV/07787 Finthihani Yumna A    
635 14/361900/SV06164 Fransiska Ferantika Dewi    
636 14/368908/SV/07154 Galeh Primadani    
637 14/361878/SV/06142 Guritna Sri W    
638 14/361960/SV/06224 Hafsa Nur Afisena Mansur    
639 14/361845/SV/06109 Jevi Ludviani    
640 14/370285/SV/07792 Keke Noverita Mulyanie    
641 14/368861/SV/07112 LINDHA ADITY PATRIANA    
642 14/368899/SV/07147 Listianti    
643 14/361888/SV/06152 Lori Vambudi    
644 14/368855/SV/07106 Lutfi Tiara Putri    
645 14/368856/SV/07107 Marfuatun Ar Rosyidah    
646 14/368907/SV/07153 Masdra Brian Nurhuda    
647 14/368897/SV/07145 Maulana Andi Pinasti    
648 14/370357/SV/07864 Melly Andriyani    
649 14/368891/SV/07139 Melsa Ariyanti    
650 14/361893/SV/06157 Mikki Nur Wijaya    
651 14/361861/SV/06125 Moch. Sapto Nugroho    
652 14/361956/SV/06220 Muthi Nurizzaman    
653 14/361822/SV/06086 Neng Sani Julaeha    
654 14/361945/SV/06209 Nur Aulia Rohmatin    
655 14/368807/SV/07072 Nurul Isnaini    
656 14/361995/SV/06259 Nurul Khasanah    
657 14/361981/SV/06245 Nurul Komariyah    
658 10/308127/DKT/01443 Okky Kharisma Putra    
659 14/368860/SV/07111 Ratna Dina Ramandhani    
660 14/368913/SV/07159 Ratri Dian Lestari    
661 14/361970/SV/06234 Rhamadita Yola Pradana    
662 14/368890/SV/07138 Ridia Tanti    
663 14/368917/SV/07163 Risma Elvira Yustin    
664 14/368854/SV07105 Rona Ratnasari    
665 14/368859/SV/07110 Ryan Chandra Mahardika    
666 14/370229/SV/07736 Selly Varanita    
667 14/361784/SV/06048 Sigit Suparmanto    
668 14/368915/SV/07161 Sinta    
669 14/361961/SV/06245 Tri Handika P    
670 14/370353/SV/07860 Trisna Santiatma    
671 14/368893/SV/07141 Ulfah Masruroh    
672 14/368851/SV/07102 Valentyn Triany Paalloan    
673 14/368909/SV/07155 Wahip Widyatmoko    
674 14/370407/SV/07914 Windu Prasitama    
675 14/361977/SV/06241 Windyanet Ganerry    
676 14/370409/SV/07916 Yunita Dewi Safitri    
677 14/370442/SV/07949 Zullaikha Novianda Sari    
Program Studi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi
678 14/370401/SV/07908 Adhysta Probosari Putri    
679 14/370103/SV/07610 Ainul Fahmi Nur Ilma    
680 14/361972/SV/06236 Anggi Rizky Damayanti Satria    
681 14/361918/SV/06182 Anita Rizki Permatasari    
682 14/361799/SV/06063 Cahyaningtyas Putri Islami    
683 14/370446/SV/07953 Dina Eka Agustin    
684 14/370402/SV/07909 Fadhila Fie Umirin    
685 11/320588/DGE/00919 Fuad Ahyani    
686 14/361839/SV/06103 Herning Sari Handayani    
687 14/369181/SV/07252 Hikmah Fajar Assidiq    
688 14/370354/SV/07861 Kinanti Pitasari    
689 13/355980/SV/05329 Linda Ayu Asriandita    
690 14/369255/SV/07291 Mahmud Nur Safii    
691 14/369189/SV/007260 Mona Patricia    
692 12/332013/SV/00729 Muhammad Rizki Dwi Afriansyah    
693 14/370447/SV/07954 Mutiara Suci Ramadhani    
694 14/361792/SV/06056 Rini Apriani    
695 14/369151/SV/07232 Ririn Kristiani    
696 14/370282/SV/07789 Rofiatun Nur L    
697 14/361935/SV/06199 Tesy Nonita Dewi    
698 14/370235/SV/07742 Variantika Metasari    
699 14/370365/SV/07872 Winarni    
Program Studi Rekam Medis
700 14/370208/SV/07715 Ade Novita    
701 14/369973/SV/07480 Anastasia Ratnawati    
702 14/362019/SV/06282 Anisa Romadona Hidayati    
703 14/368698/SV/07030 Annisa Diaz Puspita    
704 14/368691/SV/07028 Apriana Winda Safitri    
705 14/368689/SV/07026 Aprilla Adha Alvinta    
706 14/361876/SV/06140 Ayu Fiska Putri    
707 14/368593/SV/06976 Bertha Rahmawaty    
708 14/370127/SV/07634 Devi Kurnia Sari    
709 14/368569/SV/06961 Devitasari    
710 14/370110/SV/07617 Devy Martha Sari    
711 14/368477/SV/06910 Deya Silvia Dewi    
712 14/362076/SV/06338 Dina Dara Quthni    
713 14/368635/SV/07006 Dyah Alfiyatun Fitriani    
714 14/370071/SV/07578 Dyah Kurniawati    
715 14/368592/SV/06975 Fathiya Akhsani    
716 14/370007/SV/07514 Hani Azizah    
717 14/369926/SV/07433 Hayu Suci Wulandari    
718 14/370226/SV/07733 Ilafi Nastiti    
719 14/368597/SV/06979 Imas Rizky Novitasari    
720 14/370116/SV/07623 Indah Nur Safitri    
721 14/368690/SV/07027 Kunthi Wijayanti    
722 14/369978/SV/07485 Kurnia Sandy Saputro    
723 14/362103/SV/06360 Lady Mai Anggraini S    
724 14/368624/SV/06998 Laras Aulia Sani    
725 14/362034/SV/06296 Lea Morry Br Ginting    
726 14/370183/SV/07690 Lia Suci Kriswanti    
727 14/362047/SV/06309 Linia Riski Andriyani    
728 14/368653/SV/07017 Lora Anggun S    
729 14/362073/SV/06335 Martha Dilla S    
730 14/368615/SV/06992 Meryl Mustika Sari    
731 14/362096/SV/06355 Mirza Afiffa'izah    
732 14/362088/SV/06350 Muhammad Zaky Ramadhan    
733 14/368505/SV/06924 Muhammad Zurgani A    
734 14/368481/SV/06912 Neri Faradina Nur Fadilah    
735 14/362082/SV/06344 Niken Trisdiana Kusumawardani    
736 14/361917/SV/06181 Novia Chulayati    
737 14/362050/SV/06312 Nur Aini Ramadani    
738 14/368634/SV/07005 Oktaviana Tri Mutia    
739 14/362064/SV/06326 Ovi Intan Avilarinda    
740 14/370197/SV/07704 Pralampita Kori Mufidah    
741 14/368566/SV/06958 Predita Inti Damayanti    
742 14/361921/SV/06185 Rachel Bethrose Sembiring    
743 14/361509/SV/05787 Rahmi Fitriyani    
744 14/370027/SV/07534 Rani Octalia Sari    
745 14/368607/SV/06987 Rini Dwi Astuti    
746 14/362092/SV/06353 Ristia Pamuji Astuti    
747 14/370154/SV/07661 Rizka Siwi Margianti    
748 14/370121/SV/07628 Rizma Septiyanti    
749 14/370012/SV/07519 TAHARANI EVA INDRASWARI    
750 14/368608/SV/06988 Tamara Ruscita Yulianto    
751 14/368606/SV/06986 Tazia Intan Prasasti    
752 14/367651/SV/06461 Titin Tri Rahayu    
753 14/361923/SV/06187 Tsara Nurul Hidayati    
754 14/362078/SV/06335 Tyas Setiyo Yuniarti    
755 14/368731/SV/07042 Umi Lara Kurnia    
756 14/368625/SV/06999 Yalid Fattah N    
757 14/362031/SV/06293 Yanuarizka Noni P    
758 14/368656/SV/07018 Yeni Yuda Pratama    
Program Studi Teknik Elektro
759 14/369954/SV/07461 AB Rendra Khusuma    
760 14/361818/SV/06082 Adhimas Yanuar K    
761 14/368519/SV/06932 Afif Haidar Allam    
762 14/361312/SV/05591 Albin Salam    
763 14/361992/SV/06256 Aldryn Lazari    
764 14/370053/SV/07560 Alfian Yesri Wicaksana    
765 14/361278/SV/05557 Alfirarosa Indah Puspitaningtyas    
766 14/369967/SV/07474 Anisa Mustika    
767 14/368452/SV/06899 Arga Syaifudin Rohman    
768 14/361280/SV/05559 Asprila Tri Kusuma Wardhana    
769 12/332230/SV/00946 Banu Iqra Wardhana    
770 13/344281/SV/02797 Barry Sukma Sultonillah    
771 14/361377/SV/05656 Bayu Anggoro    
772 14/370158/SV/07665 Bintan Aulia Izzaty    
773 14/370035/SV/07542 Dedy Apria Rustandi    
774 14/368500/SV/06920 Desta Ismiana Nugroho    
775 14/361330/SV./05609 Dwiki Firman Nugroho    
776 11/314006/SV/14707 Dwyan Cahya Wijaya    
777 14/361332/SV/05611 Eep Bastiar    
778 14/369948/SV/07455 Eka Maudyna Isdyanti    
779 14/368523/sv/06936 Eko Yulianto    
780 14/361417/SV/05696 Essa Faizal    
781 14/370020/SV/07527 Fachrizal Nur Rahmat    
782 14/368550/SV/06950 Fajar Karuniawan    
783 14/361821/SV/06085 Fauzan Chandra Luthfi    
784 14/361331/SV/05610 Ferdian Prasetyo    
785 14/370099/SV/07606 Firdaus Ferdian    
786 14/369969/SV/07476 Firdaus Yusuf K    
787 14/361926/SV/06190 Fitriana Wijayanti    
788 14/368547/SV/06947 Gerry Septiawan    
789 14/368552/SV/06951 Gilang Caraka    
790 14/368491/SV/06691 Gilang Lanang G    
791 14/361313/SV/05592 Gilang Raras Laksono    
792 14/361397/SV/05676 Hanna Alvriani Sulthana    
793 14/361906/SV/06170 Haris Husain    
794 14/369995/SV/07502 Havida Kusuma Dewi    
795 14/368556/SV/06954 Helmi Fauzan Heryanto    
796 14/368518/SV/06931 Ibtahaj Zhoriya Al-Muflih    
797 14/370206/SV/07713 Iik Nurul Ikhsan    
798 14/368501/SV/06921 Ilmi Nur Latifah    
799 14/368554/SV/06952 ILYASA FAIS MAFAZA    
800 14/368541/SV/06942 Ivan Falahul Alam    
801 14/362025/SV/06287 Ja'far    
802 14/368580/SV/06970 Jujun Tugistan Dana Atmaja    
803 14/368516/SV/06929 Luhur Wasisa Adi N    
804 14/368448/SV/06896 Mardika Dwi Mulyawan    
805 14/370062/SV/07569 Matthew March Kreshna Silaban    
806 14/368546/SV/06946 Merani Noviana    
807 14/361286/SV/05565 Mohammad Fahrizal Ardyansah    
808 14/361476/SV/05754 Mohammat Fahrul Suhardiman    
809 14/368525/SV/06937 Muhammad Falah Rohdian    
810 14/368517/sv/06930 Muhammad Hanafi Riskiawan    
811 14/361582/SV/05855 Muhammad Hasanuddin Maulana    
812 14/370090/SV/07597 Muhammad Rizki Akbar    
813 14/361349/SV/05628 Nino Wahyu Utomo    
814 14/361371/SV/05650 Nur Fatiha Sartika Jimmy    
815 14/361251/SV/05530 Nur Fitriah    
816 14/368599/SV/06980 Nurul Mu'tianita    
817 14/361617/SV/05890 Pinantun Wisnugraha    
818 14/361347/SV/05626 Prayoga Pangestu    
819 14/368549/SV/06949 Rizka Adi Pamungkas    
820 14/368469/SV/06908 Rofi Addy Nugroho    
821 14/361376/SV/05655 Sabariyati Istikomah    
822 14/368544/SV/06945 Saifulloh Al Azis    
823 14/361277/SV/05556 Septiani Ratna Wati    
824 14/361378/SV/05657 Triyanto Dwi Saputro    
825 14/368572/SV/06963 Wasisto Hadi Krismargana    
826 14/370009/SV/07516 Wimba Prasiddha    
827 14/368454/SV/06901 Yusfiya Rohman    
Program Studi Teknik Geomatika
828 13/355552/SV/05156 Abdul Majid  
829 14/369938/SV/07445 Adetya Zona Wilantara  
830 14/368230/SV/06764 Ahmad Fajri Tarmizi    
831 14/368255/SV/06773 Alfin Aditya Andika  
832 14/368314/SV/06800 Andri Hermawan  
833 14/368287/SV/06786 Anike Lutvia Putri  
834 14/368315/SV/06801 Annisa Miftahul Yumnani  
835 14/370305/SV/07812 Arifian Kusuma Hapsari  
836 14/369923/SV/07430 Awit Wijayanti  
837 14/361325/SV/05604 Bella Nuraini  
838 14/361364/SV/05643 Derin Aldaneva Mas  
839 14/361276/SV/05555 Dimas Wahyu Aditiyana  
840 14/361253/SV/05532 Dina Kristiana  
841 14/368359/SV/06821 Efendi Dwi Patmurdea Irawan  
842 14/361472/SV/05750 Ellen Widyastuti  
843 14/368265/SV/06777 Farid Rohman  
844 14/361247/SV/05526 Febri Ana Rizqiani  
845 13/351659/SV/04472 Fendy Handika  
846 14/370270/SV/07777 Galuh Meidiana  
847 14/368219/SV/06759 Hangger Aqiim M. Pandego  
848 14/368365/SV/06825 Ichsan Wibowo Hadi    
849 14/368313/SV/06799 Isnaini Dewi Romadani  
850 14/361252/SV/05531 Khusnul Hotimah  
851 14/361255/SV/05534 Lady Suci Utami  
852 14/370015/SV/07522 Leni Suspidayanti  
853 14/361274/SV/05553 Luqman Nur Fauzi  
854 14/370277/SV/07784 Luthfi Zein Abdullah  
855 14/361373/SV/05652 Mentari Falen Prahasti  
856 14/370338/SV/07845 Muhamad Haryanto  
857 14/368216/SV/06757 Muhammad Reza Chandra Kusuma  
858 14/368218/SV/06758 Muhsin Nur Alamsyah  
859 14/361381/SV/05660 Mustorikhah  
860 14/370301/SV/07808 Novandi Resya Riandika  
861 14/361283/SV/05562 Nugroho Qiyada Timor  
862 14/361871/SV/06135 Nur Hasanah Mufti Widiyaningrum  
863 14/362056/SV/06318 Nurul Khabibatul Mustofa  
864 14/368279/SV/06783 Nuryanto Wibowo  
865 14/370330/SV/07837 Pachira Eizza Paramitha  
866 14/370258/SV/07765 Resa Bayu Murthy  
867 14/368220/SV/06760 Resiyana Hanifatuzzulfah  
868 14/361427/SV/05706 Rifqi Khoirunnisa  
869 14/370297/SV/07804 Rifqi Oktavianto  
870 14/368278/SV/06782 Rima Dharmastuti  
871 14/368283/SV/06785 Riris Prastika Wijayani  
872 14/370198/SV/07705 Riska Aprilia Kuswati  
873 14/370069/SV/07576 Risma Ayu Dwinastiti  
874 14/370238/SV/07745 Shinta Wahyu Saputri  
875 14/368326/SV/06805 Silvia Dwi Cahyani  
876 14/361249/SV/05528 Siti Maesaroh  
877 14/361423/SV/05702 Suci Ramadhani Kaspi  
878 14/368319/SV/06802 Tedy Imanuel Selan  
879 14/361357/SV/05636 Teguh Hidayatullah  
880 14/368274/SV/06780 Tio Prahastya Wariskan Putra  
881 14/370114/SV/07621 Widyastuti  
882 14/361302/SV/05581 Yusuf Hary Saputro  
883 14/361254/SV/05533 Zainal Abidin  
Program Studi Teknik Mesin
884 12/332379/SV/01095 Adi Bintang W    
885 12/332373/SV/01089 Indra Sepnu Pambudi    
886 13/356139/SV/05402 Mohamad Rizky Abdulah    
887 11/320763/NT/15144 Muhammad Handi Setiawan    
888 13/350588/SV/03776 Muhammad Luis P S    
889 13/344348/SV/02864 Risky Juni Nugroho    
890 12/337072/SV/01982 Warid Wardian    
Program Studi Teknik Sipil
891 11/313758/NT/14601 Aditiya Dwi Pradana    
892 14/368665/SV/07020 Ajeng Ayang Sha    
893 14/368415/SV/06869 Ajik Prastiyo    
894 14/368368/SV/06828 Akhmad Fajar Setiawan    
895 14/368371/SV/06831 Alam Maulana    
896 14/368373/SV/06833 Aldilla Putri Susilawati    
897 14/370216/SV/07723 Alfian Sony Khoirul Zaman    
898 14/361337/SV/05616 Almastyas Nadhilah Sari    
899 14/370140/SV/07647 Andhi Bayu Nugroho    
900 14/370212/SV/07719 Ari Amjad Setiadi    
901 14/361382/SV/05661 Arulyta Yunisar    
902 14/369910/SV/07417 Bayu Putro Nugroho    
903 14/361683/SV/05953 Brilyan Adam Miranata    
904 14/369983/SV/07490 Candrika Dyas Arvita    
905 14/361374/SV/05653 Dessy Rahma Anggrahini    
906 14/361400/SV/05679 Dhinta Ayundya Nurjannah    
907 14/368378/SV/06838 Dias Sari Hidayah    
908 14/368431/SV/06884 Dwi Prasetiawan    
909 14/368376/SV/06836 Ellya Della Isla Ness    
910 14/361460/SV/05739 Erik Hermanius Purba    
911 14/368416/SV/06870 Faizal Rinaldi    
912 14/368425/SV/06878 Fajar Nur Wahidin    
913 14/361298/SV/05577 Fajar Widhiastuti    
914 14/361441/SV/05720 Farchatul Kifyati    
915 14/368429/SV/06882 Fardatul Husniah    
916 14/361522/SV/05799 Faris Abdilla    
917 14/368372/SV/06832 Faris Pratama Putra    
918 11/315012/NT/14852 Farizna Julinda    
919 14/361537/SV/05812 Fauzi Akbar    
920 14/368432/SV/06885 Febry Satria Yudha S    
921 14/370166/SV/07673 Fierly Amalia    
922 14/368367/SV/06827 Frischa Annisa    
923 14/361259/SV/05538 Giani Safitri    
924 14/368424/SV/06877 Hadiq Miftahussurur    
925 14/361301/SV/05580 Haris Setiawan    
926 14/368410/SV/06864 Indra Ponco Kusumo    
927 14/361462/SV/05741 Indri Apriyani Br Ginting    
928 14/368377/SV/06837 Indri Triawati    
929 14/370161/SV/07668 Inggrit Widyawati    
930 14/370147/SV/07654 Intan Nini Setyawati    
931 14/368712/SV/07037 Jessica Zaal Haque Hariyono    
932 14/370153/SV/07660 Jihan Bilqis Clara Bella    
933 14/361375/SV/05654 Joki Iwan Saputra Malau    
934 11/320813/NT/15188 Karina Ananda    
935 14/361907/SV/06171 Khairunnisa Siti Mubarrani    
936 14/368521/SV/06934 Kharisma Prayoga    
937 14/370233/SV/07740 Laily Kurniawati    
938 14/361499/SV/05777 Leonardus Kevin Deo Datus    
939 14/362133/SV/06380 M. Jazuli    
940 14/361573/SV/05846 Maharani Yulia Anggraeni    
941 14/368440/SV/06893 Matius Dwi Anggoro Saputro    
942 14/368404/SV/06860 Meida Bangun Budiyarti    
943 14/361389/SV/05668 Minyatul Falihah    
944 14/370131/SV/07638 Muhamad Azhar Basil    
945 14/361504/SV/05782 Muhammad Haris    
946 14/370188/SV/07695 Muhammad Harun Alrasyid Basuci    
947 14/361440/SV/05719 Muhammad Iqbal Fadli    
948 14/361804/SV/06068 Muhammad Krisna Wira Dhika    
949 14/368422/SV/06875 Muhammad Naufal A    
950 14/368370/SV/06830 Nindya Putri Kusuma Dewi    
951 14/361351/SV/05630 Nuarita Dewi Rachmayanti    
952 14/368421/SV/06874 Rafid Yuda Setiawan    
953 14/368407/SV/06861 Rafika Cahya Karuniawati  
954 14/361360/SV/05639 Rafika Marhaenita    
955 14/361368/SV/05647 Rahma Fitriyana    
956 14/361326/SV/05605 Ridwan Aji Putra    
957 14/368413/SV/06867 Rizal Addin Utama    
958 14/361523/SV/05800 Rizki Auliani Fauziah    
959 14/368409/SV/06863 Ryan Gihlang Ramadhan    
960 14/361294/SV/05573 Sania Nur Widhia Puspa    
961 14/361275/SV/05554 Shefty Ayusa    
962 14/368414/SV/06868 Sirajul Umam    
963 14/368374/SV/06834 Syamsul Hadi    
964 14/368402/SV/06859 Tri Rahmanto    
965 14/361307/SV/05586 Tri Waspodo    
966 14/368369/SV/06829 Wegig Wijayanta    
967 14/370458/SV/07965 Yudy Gumilar    
968 14/368428/SV/06881 Zaid Al Jihan    
969 14/361262/SV/05541 Zainul Arifin    
Program Studi Kebidanan
970 12/328179/SV/00355 Alfi Hidayati    
971 11/321548/DKU/00062 Evi Sunsari Loi    
972 12/337166/SV/02047 Kharismadhany    
973 12/337157/SV/02043 Marta Miracle Simanjuntak    
974 12/332217/SV/00933 Meika Nita Widyaputri    
975 12/337258/SV/02096 Narda Davina K    
976 12/332149/SV/00865 Permatasari Adhyaksa Karini    
977 12/337457/SV/02216 Rahajeng Vivi Palupi    
978 12/337049/SV/01997 Ratna Dwi Nuryanti    
979 12/331922/SV/00638 RTS.Nadia Oktari    
980 12/337129/SV/02022 Titin Setiyani    
981 11/321324/DKU/00033 Ulfa Maryamah    
982 12/332148/SV/00864 Wahyu Ningsih    
Program Studi Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil
983 13/351705/SV/04503 Achmad Kurniawan Fachreza    
984 13/351606/SV/04441 Ahmad Khaerun Soleh    
985 13/356092/SV/05375 Ana Marlina    
986 13/356174/SV/05430 Anggi Pradikna    
987 13/356098/SV/05377 Ardiya Fardhan Prayoga    
988 13/351775/SV/04548 Ayu Ardila Romadhoni    
989 13/356127/SV/05394 Drajat Darypradipto    
990 13/356090/SV/05374 Ilham Restu Aji    
991 13/351732/SV/04522 Meilisa Setiawati    
992 15/386909/SV/10228 Mohamad Posya Pratista    
993 13/351716/SV/04510 Muh. Siroj Abdurrofi    
994 15/386898/SV/10217 Pratama Tirza S S    
995 13/356036/SV/05348 Putri Rahmasanti    
996 13/351694/SV/04495 Qarel Muhammad Hawari    
997 15/386902/SV/10221 Winna Elvia J    
998 15/386922/SV/10241 Yudi Prasetyo    
Program Studi Teknologi Jaringan
999 13/355933/SV/05304 Bagas Prakasa    
1000 15/386893/SV/10212 Isnoor Laksana    
1001 13/355299/SV/05070 Khoerul Anam    
1002 13/355925/SV/05299 Muhammad Hikam Hidayat    
1003 13/351020/SV/04084 Setio Wahono