Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Doktor

Wisuda Pascasarjana Periode I TA 2017/2018

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Ilmu Biologi
1 13/353081/SBI/00118 Alin Liana  
2 13/353055/SBI/00117 Meti Indrowati  
3 13/352840/SBI/00114 Noor Aini Habibah  
4 13/352994/SBI/00116 Retno Aryani  
5 10/306622/SBI/00088 Suyitno Aloysius    
6 11/324225/SBI/00102 Yulita Nurchayati