Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Ujian Terbuka Program Doktor Periode I TA 2017/2018

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Agama dan Lintas Budaya
1 10/306586/SMU/00788 Abdul Fadhil    
2 10/309048/SMU/00815 Ayi Yunus Rusyana    
3 09/292814/SMU/00704 Lilik Rochmad Nurcholisho    
4 10/309054/SMU/00816 Raden Rara Siti Kurnia Widiastuti    
Program Studi Ilmu Akuntansi
5 12/336883/SEK/00463 Imran Syarifuddin    
Program Studi Ilmu Arsitektur
6 11/324969/STK/00352 Ign Triadiputra    
7 11/323112/STK/00329 Rini Hidayati, St, Mt.    
Program Studi Ilmu Kedokteran dan Kesehatan
8 11/324285/SKU/00417 Kristanto Yuli Yarso    
Program Studi Ilmu Lingkungan
9 12/341425/SMU/00905 Ahmad    
Program Studi Ilmu Politik
10 09/291802/SSP/00218 Sri Nuryanti    
Program Studi Ilmu Teknik Elektro
11 11/324278/STK/00340 Istiadi    
12 10/306220/STK/00295 Warindi    
Program Studi Ilmu Teknik Geologi
13 11/322748/STK/00328 Muhammad Rusli M    
14 13/358597/STK/00450 Tun, Khin Nyein Nyein    
Program Studi Ilmu Teknik Mesin
15 11/326518/STK/00357 Indah Pratiwi    
Program Studi Ilmu Teknik Sipil
16 12/338775/STK/00377 Kuswandi