Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Master

Wisuda Pascasarjana Periode I TA 2017/2018

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Biologi
1 15/386933/PBI/01332 ADITYA RAHMAN ERNANTO    
2 15/386938/PBI/01337 Christin Yohana Ratucoreh    
3 13/354226/PBI/01191 Dewi Kusumawati    
4 15/386940/PBI/01339 Dio Nardo Wijaya    
5 14/372673/PBI/01301 Dwi Junianto    
6 15/386942/PBI/01341 ERTI HAMIMI    
7 15/386945/PBI/01344 Geterudis Kerans    
8 15/386946/PBI/01345 Hajrah    
9 14/372532/PBI/01258 Idola Dian Y Nebore    
10 15/386954/PBI/01353 Mega Ayu Oktavina    
11 13/353845/PBI/01140 Mega Fitria Maharani    
12 15/386955/PBI/01354 Milatul Cholifah    
13 15/386956/PBI/01355 Mohamad Fajar Hariadi    
14 15/386957/PBI/01356 Muhammad Ilham Farihi    
15 15/386959/PBI/01358 Nur Afra    
16 15/386963/PBI/01362 Putri Wijayanti    
17 15/386964/PBI/01363 Riska Desi Aryani    
18 15/386968/PBI/01367 Sri Wijayanti W    
19 15/386971/PBI/01370 Wilis Efri Muriyanto    
20 15/386972/PBI/01371 Yeni Avidhatul Husnah