Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Master

Wisuda Pascasarjana Periode I TA 2017/2018

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Ilmu Farmasi
1 15/387407/PFA/01496 Anggoro Wicaksono    
2 15/387409/PFA/01498 Aria Galih Praditya    
3 15/387416/PFA/01505 Fadhil Rusyda Muhammad    
4 15/387420/PFA/01509 Hafiz Ramadhan    
5 15/387422/PFA/01511 Irmatika Hendriyani    
6 15/387427/PFA/01516 Krisna Kharisma Pertiwi    
7 15/387429/PFA/01518 LA ODE MUHAMMAD ANDI ZULBAYU    
8 15/387430/PFA/01519 La Ode Muhammad Fitrawan    
9 15/387431/PFA/01520 LINA UTAMI SURYARINI    
10 15/387439/PFA/01528 Nina Nurwila    
11 15/387440/PFA/01529 Nofran Putra Pratama    
12 15/387448/PFA/01537 Ratih Anggar Kusumaningtiyas    
13 15/387449/PFA/01538 Rauhul Akbar Kurniawan    
14 15/387451/PFA/01540 Rina Andriani    
15 15/387455/PFA/01544 Septi Wulandari    
16 15/387457/PFA/01546 SUDARMAN RAHMAN    
Program Studi Magister Farmasi Klinik
17 15/390244/PFA/01596 Asrianti    
18 15/387471/PFA/01560 Ayu Soraya    
19 15/387473/PFA/01562 Dian Farida Ismyama    
20 15/387474/PFA/01563 Dian Nugraheni    
21 15/387479/PFA/01568 Dyah Handayani    
22 15/387483/PFA/01572 Inayatush Sholihah    
23 15/387486/PFA/01575 Lalu Ahmad F    
24 15/387493/PFA/01582 Nuruzzaman    
25 15/387497/PFA/01586 Retno Handayani    
26 15/387498/PFA/01587 Rifqi Puspasari R. Datuage    
27 15/387500/PFA/01589 Syamza Madya Jannati    
28 15/387502/PFA/01591 Witri Susila Astuti