Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Profesi

Pelantikan Profesi Apoteker Periode Maret 2018

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Profesi Apoteker
1 16/408196/FA/11239 Andika Dewanto
2 16/408151/FA/11210 Angela Elma Edwina
3 16/408152/FA/11211 Anita Kurniawati
4 16/408153/FA/11212 Anselma Ivanawati
5 16/408154/FA/11213 Catharina Dea Ivana
6 16/408155/FA/11214 Cherra Ayu Khristina
7 16/408156/FA/11215 Clara Adis Safitri
8 16/408157/FA/11216 Dandi Prastowo
9 16/408158/FA/11217 Debi Octavia Haryono
10 16/408197/FA/11240 Dwi Syahreni
11 16/408159/FA/11218 Fajri Arum Kurniawati
12 16/408160/FA/11219 Faradiba
13 16/408161/FA/11220 Febriyanti Intan Pratiwi
14 16/408162/FA/11221 I'in Innayatul Ula
15 16/408163/FA/11222 Khalista Destiana
16 16/408164/FA/11223 Kimelvina
17 16/408165/FA/11224 Mayang Kirana Candra
18 16/408166/FA/11225 Muhamad Nur Arifin
19 16/408167/FA/11226 Nai'ma Fauziya Arif
20 16/408168/FA/11227 Nanan Tresnaasih
21 16/406718/FA/11145 Novitri Furqoni
22 16/408169/FA/11228 Putu Siska Apriliyani
23 16/408170/FA/11229 Ridha Widya Sari
24 16/408172/FA/11231 Rizki Rahmadani
25 16/408173/FA/11232 Septiani Wulandari
26 16/408174/FA/11233 Sofia Dyah Utami
27 16/408175/FA/11234 Sulinjar Utami
28 16/408176/FA/11235 Theresia Ratna Prasetyaningtyas
29 16/408177/FA/11236 Tiffani Estha Pramudita
30 16/408178/FA/11237 Yosefina Emilia Ina Somi
31 16/408179/FA/11238 Zulfa Yunanto