Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Profesi

Pelantikan Profesi Dokter Hewan Periode Desember 2017

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Profesi Dokter Hewan
1 16/406431/KH/09034 Afrizal Aulia Rahman    
2 16/406432/KH/09035 Agrin Zauyani Putri    
3 16/406433/KH/09036 Agung Dwijayanto    
4 16/406447/KH/09050 Aprilia Maharani    
5 16/406470/KH/09073 Deddi Setiady    
6     16/406488/KH/09091 Ghani Fajar F    
7     16/406537/KH/09140 Nur Kharisma K    
8     16/406586/KH/09189 Via Ryanti    
Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan
9 16/406428/KH/09031 Ade Fani Ardanuari
10 16/406429/KH/09032 Adellyna Chrissandra
11 16/406430/KH/09033 Adretta Soedarmanto
12 16/406434/KH/09037 Agus Anggara Setiawan
13 16/406789/KH/09204 Agustianti
14 16/406435/KH/09038 Aisha Nur Arini
15 16/406436/KH/09039 Aji Bondhan Kottama
16 15/390688/KH/8665 Akhmad Ridwan Siregar
17 16/406437/KH/09040 Aldila Yusuf Sudiana
18 16/406438/KH/09041 Alif Kurniawan
19 16/406439/KH/09042 All Qoldri Yuliani
20 16/406440/KH/09043 Alsi Dara Paryuni
21 16/406790/KH/09205 Amalia Azizah
22 16/406441/KH/09044 Anastasia Tan Su Lynn
23 16/406442/KH/09045 Andhini Mutiara Putri
24 16/406443/KH/09046 Andrasari Setyaningsih
25 16/406444/KH/09047 Andreas Gilang Krisnawan
26 16/406445/KH/09048 Anis Hanifa Tiara
27 16/406446/KH/09049 Annisa Wening Maharani Putri
28 16/406448/KH/09051 Ardian Saga
29 16/406449/KH/09052 Arina Rahma Hidayah
30 16/406450/KH/09053 Astri Rizkia Silvani
31 16/406451/KH/09054 Astrid Salsabila Rahmah
32 16/406791/KH/09206 Astrilia Nur Puspitasari
33 16/406452/KH/09055 Aulia Atika Mulyandari
34 16/406453/KH/09056 Aulia Azmi
35 16/406454/KH/09057 Aulia Fatchul Zannah
36 16/406455/KH/09058 Avita Pradikasari
37 16/406456/KH/09059 Ayu Dessy Esyanawati
38 16/406457/KH/09060 Ayu Triastuti Purbonegari
39 15/390815/KH/08741 Bayu Adhi Nugroho
40 16/406458/KH/09061 Benastuti Budi Jatmikaningrum
41 16/406459/KH/09062 Bening Penggalih
42 16/406460/KH/09063 Brilian Taufiq Efendi
43 16/406792/KH/09207 Brilyantika Fadjrinatha
44 16/406461/KH/09064 Caecilia Ajeng Carita Virgi
45 16/406462/KH/09065 Carolina Divita Ardaniputri
46 16/406463/KH/09066 Cassie Tan Jiaxuan
47 16/406464/KH/09067 Charoe Mia Umipa Rizky
48 16/406465/KH/09068 Christine Magdhalena Silitonga
49 16/406466/KH/09069 Citra Meilawati
50 16/406467/KH/09070 Dameria Harefa
51 16/406468/KH/09071 Dana Meida
52 16/406469/KH/09072 David Ardiyanto
53 16/406471/KH/09074 Deny H. Tambunan
54 16/406472/KH/09075 Desyana Rachmawati
55 16/406473/KH/09076 Dewi Ismayanti Latifah
56 16/406474/KH/09077 Dharma Cristian Loegiono
57 16/406475/KH/09078 Dharrotuz Zahiroh
58 16/406476/KH/09079 Dian Haulainia Pradani
59 15/390733/KH/08685 Dinny Ayu Febriyani
60 16/406477/KH/09080 Dwi Adhi Pristiyanto
61 16/406478/KH/09081 Dwi Asriani
62 16/406479/KH/09082 Dyah Ayu Savitri
63 16/406480/KH/09083 Elina Hapsari Wedawati
64 16/406793/KH/09208 Elita Mutiara Ulfah
65 16/406481/KH/09084 Elvinkan Ruth
66 16/406482/KH/09085 Erna Nur Rizki
67 16/406483/KH/09086 Fadhilah Nur Amini
68 16/406484/KH/09087 Fendy Fadillah Akbar
69 16/406485/KH/09088 Feny
70 15/390729/KH/8681 Firmandani
71 16/406486/KH/09089 Fitri Wulandari
72 16/406487/KH/09090 Fitria Hidayanti
73 16/406489/KH/09092 Gharsina Soraya Darutami
74 16/406490/KH/09093 Hanifah Rosyada
75 16/406491/KH/09094 Hardiyanti Dwi Pratiwi
76 16/406492/KH/09095 Hayatun Nufus
77 16/406493/KH/09096 Hilda Syara Shita Devi
78 16/406494/KH/09097 Ibnu Mahmudin
79 16/406495/KH/09098 Ilham Yulizar
80 16/406794/KH/09209 Iman Jahirah Binti Zainal Abidin
81 16/406496/KH/09099 Inas Rana Izdihar
82 16/406497/KH/09100 Indy Puspita
83 16/406498/KH/09101 Ines Evitri Rhepon
84 16/406499/KH/09102 Intan Isna Larasati
85 16/406500/KH/09103 Ira Nurmala Hani
86 16/406795/KH/09210 Jeanne Lim Zhi Yen
87 16/406501/KH/09104 Joto Winayu
88 16/406502/KH/09105 Kartika Br Perangin Angin
89 16/406503/KH/09106 Kerenhapukh Cynthia Ryanti
90 16/406504/KH/09107 Khairunisa Iffah
91 16/406505/KH/09108 Kinanthi Amalia
92 16/406506/KH/09109 Kusnul Yuli Maulana
93 14/374922/KH/8414 Kusuma Ayuningsih
94 16/406507/KH/09110 Laila Rifatun Nafisah
95 16/406508/KH/09111 Lehgarubini a/p Shanmuganathan
96 16/406509/KH/09112 Lely Kurniawati
97 16/406510/KH/09113 Leny Wijayanti
98 16/406511/KH/09114 Leo Renovi Ismaya Kusuma
99 16/406512/KH/09115 Listya Ayu Pratiwi
100 16/406513/KH/09116 Lolitta
101 16/406515/KH/09118 Mahyoga Achmad Faisal
102 16/406516/KH/09119 Mario Bravian Perkasa
103 16/406517/KH/09120 Mayta Pramudani
104 16/406796/KH/09211 Mia Nur Farida
105 16/406518/KH/09121 Milha Amalia
106 16/406519/KH/09122 Mufti Sartika Dewi
107 16/406520/KH/09123 Muhammad Amiruddin Aziz
108 16/406514/KH/09117 Muhammad Eko Wahyu Hidayat
109 16/406797/KH/09212 Muhammad Ilham Lasora
110 16/406521/KH/09124 Muhammad Irfan Hafidhi
111 16/406522/KH/09125 Muhammad Tisnanto Herdiawan
112 16/406523/KH/09126 Mulya Fitranda. AR
113 16/406524/KH/09127 Murtini
114 16/406525/KH/09128 Nabila Syarifah Jamilah
115 15/390787/KH/08717 Nada Lathifah Rasyid
116 16/406526/KH/09129 Natalia Amanda Sangkakala
117 16/406527/KH/09130 Natya Navrina Damayanti
118 16/406528/KH/09131 Nendisnur Maulina Dibyananda
119 16/406529/KH/09132 Ng Au Drey
120 16/406530/KH/09133 Nika Mariandi
121 16/406531/KH/09134 Nita Vania Aryani
122 16/406532/KH/09135 Novi Wijayanti
123 16/406798/KH/09213 Novita Lajuba
124 16/406533/KH/09136 Novitasari Rangkuty
125 16/406534/KH/09137 Nuha Fairusya
126 16/406535/KH/09138 Nungki Fatimatuzzahra
127 16/406536/KH/09139 Nur Agni Puspasari
128 16/406538/KH/09141 Nur Sabiq Assadah
129 14/374546/KH/8327 Nur Wahyu Rustiasih
130 16/406539/KH/09142 Nuraini
131 16/406540/KH/09143 Nurul Hayati
132 16/406541/KH/09144 Nurul Ilma
133 16/406542/KH/09145 Nurul Imawati
134 16/406543/KH/09146 Nurulia Pangestika Mahasti
135 16/406544/KH/09147 Nyimas Suhartini Irwani
136 16/406545/KH/09148 Oktaria Kusuma Dewi
137 16/406546/KH/09149 Oktaviani Nur Indarwati
138 16/406547/KH/09150 Olivia Jovita Chandra
139 16/406548/KH/09151 Ong Rui Yi
140 15/390731/KH/08683 Pietoyo Subangkit
141 16/406549/KH/09152 Pratika Ajisamputi
142 16/406550/KH/09153 Puspita Dewi Fortuna
143 16/406551/KH/09154 Putri Agus Liani
144 16/406552/KH/09155 Qistina Binti Hasnan
145 15/390748/KH/08693 Rahmad Dwi Ardhiansyah
146 16/406553/KH/09156 Rasi Sadra Rausanfikri
147 16/406554/KH/09157 Ratna Yuliana Dewi
148 16/406555/KH/09158 Redy Ardian Kustopo
149 16/406556/KH/09159 Rena Kristovani Neko
150 16/406557/KH/09160 Reni Puspasari
151 16/406558/KH/09161 Rifqi Faisal Luthfi
152 16/406559/KH/09162 Rina Febriany
153 16/406560/KH/09163 Rini Widayanti
154 16/406561/KH/09164 Riskha Nurmi Nataria
155 16/406799/KH/09214 Riya Ulfa Diana
156 16/406562/KH/09165 Robby Anggoro Purnomo
157 16/406563/KH/09166 Romanda Yudha Pratama
158 16/406564/KH/09167 Rosa Lakshita Nugrahani
159 16/406565/KH/09168 Rossy Pagliuka
160 16/406566/KH/09169 Rudi S
161 16/406567/KH/09170 Ryan Kennysia Tjandra
162 16/406568/KH/09171 Sabrina Wahyu Wardhani
163 16/406569/KH/09172 Safitri
164 16/406570/KH/09173 Sagita Clarissa Agree
165 16/406571/KH/09174 Sarah Milandi Putri Kinanti
166 16/406572/KH/09175 Shantini Ravindran
167 16/406573/KH/09176 Shella Hananti
168 16/406574/KH/09177 Sindu Firmanda
169 16/406800/KH/09215 Sinung Bagas Prakosa
170 16/406575/KH/09178 Stella Esperanca Tarissa Hana Maradhita Nahak
171 16/406576/KH/09179 Sufi Fadlia Khoirunisa
172 16/406577/KH/09180 Syafril P. Manurung
173 16/406578/KH/09181 Tan Cheng Jie
174 16/406579/KH/09182 Tasha Santi Davita
175 16/406580/KH/09183 Taufan Perdana Putra
176 16/406581/KH/09184 Theo Hemagiri
177 16/406582/KH/09185 Tito Suprayoga
178 16/406583/KH/09186 Toh Cen Han
179 16/406584/KH/09187 Tuti Tri Sedya Renaning Tyas
180 16/406585/KH/09188 Ukhti Hamida Fillah
181 16/406587/KH/09190 Vinanta Dea Zakiyyatul Khusna
182 16/406588/KH/09191 Vincentia Trisna Yoelinda
183 16/406589/KH/09192 Warih Pulung Nugrahani
184 16/406590/KH/09193 Wenefrida Kenya Purwastiti
185 16/406591/KH/09194 Widigdo Bayu Pramono
186 16/406592/KH/09195 Wong Shu Hui
187 16/406801/KH/09216 Yee Sze Teng
188 16/406593/KH/09196 Yeocelin Meida Utami
189 16/406594/KH/09197 Yessi Chrisdiana Putri
190 16/406595/KH/09198 Yogapriya Chandrasegaran
191 16/406596/KH/09199 Yovina Meideline Hendrata
192 16/406597/KH/09200 Yulinda Fajar Astuti
193 16/406598/KH/09201 Yunita Indradewi
194 16/406599/KH/09202 Yusfikriyya Rachima
195 16/406600/KH/09203 Zelfin Fadliah