Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Sarjana

Wisuda Sarjana/Diploma Periode IV TA 2016/2017

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Arsitektur
1 13/348869/TK/41040 Acintya Hapsari    
2 12/330157/TK/39343 Adnan Rifai    
3 13/345378/TK/40358 Ahmad Dafiq Luthfi Zamzami  
4 13/345838/TK/40444 Ahmad Hanafi  
5 12/330021/TK/39214 Akbar Hikmawan  
6 13/348827/TK/41017 Andita Cahyaningtyas    
7 13/345377/TK/40357 Ariestika Wening Pramudyastuti    
8 13/345362/TK/40342 Arivina Risalianti    
9 13/348881/TK/41042 Asmaul Husna    
10 13/345874/TK/40460 Bayu Kusuma Adi    
11 13/346008/TK/40500 Cahyarum Ludiana    
12 13/348845/TK/41024 Ciptaningsih    
13 12/336921/TK/40248 Devi Anggarwati    
14 10/298074/TK/36558 Fajar Rausyanfikr Ramadhan    
15 13/345374/TK/40354 Hakim Fandika Irzani    
16 09/289243/TK/36052 Hasbi Maulana    
17 13/345835/TK/40441 Irene Roselynda Prabarani    
18 13/348720/TK/40992 Kevin Oscar Satriajaya    
19 12/330184/TK/39370 Kirana Ardya Garini  
20 13/345369/TK/40349 Maulina Fidy Widyaningrum    
21 13/345379/TK/40359 Medhira Adlina  
22 13/345380/TK/40360 Melia Majid    
23 13/348664/TK/40988 Mochammad Luthfi Dzulfikar    
24 12/329982/TK/39177 Muhammad Syaiful Raif  
25 13/348863/TK/41035 Nabila Ismi Amalina    
26 13/348846/TK/41025 Nabila Travanti Lasita    
27 13/345372/TK/40352 Ni Putu Prawita Candra Sari    
28 13/345376/TK/40356 Nicolas Jalu Krisnanto    
29 13/348825/TK/41016 Pramashella Noor Shabrina    
30 09/280939/TK/34744 Prima Tondi Sidabutar    
31 13/345371/TK/40351 Putu Sito Parisuda    
32 13/346003/TK/40495 Qanita Qamarani  
33 09/281572/TK/35062 Raden Mas Suryo Sri Bimantoro    
34 13/346009/TK/40501 Raka Affa Arasya Maharika    
35 12/336419/TK/40241 Ruth Romaito Sinaga  
36 13/345363/TK/40343 Sasikarani Dinar Alifah    
37 13/345368/TK/40348 Sony Santoso  
38 13/348850/TK/41026 Steffan Josua Parluhutan Hutabarat    
39 13/352957/TK/41317 Stephen Sanjaya    
40 13/345383/TK/40363 Titania Nur Fadillah    
41 12/333711/TK/40054 Vinasthika Maghfirani    
42 13/345384/TK/40364 Virginia    
43 13/345375/TK/40355 Yonathan Alan Saputra    
44 13/348837/TK/41020 Yudhistira Dwi Ananda  
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
45 13/348062/TK/40788 Aida Lintang Nur Amalina    
46 13/350079/TK/41244 Alfiandy Ahmad Yunus  
47 10/302078/TK/37276 Aryan Indranu    
48 13/348982/TK/41048 Desyana Ajeng Wulandari    
49 12/330119/TK/39307 Dinda Ismi Reskia    
50 13/348077/TK/40790 Dinda Putri Ramadhani    
51 13/346826/TK/40661 Duhita Almira Raissawastu    
52 13/348012/TK/40779 Dwinda Tanaya Cipta    
53 13/348044/TK/40784 Erika Wahyu Fajarwanto    
54 13/349954/TK/41231 Fawzia Puji Insani    
55 13/351924/TK/41277 Finky Larasati    
56 13/347953/TK/40772 Ilmara Lishanty    
57 13/348095/TK/40793 Iriani    
58 13/348042/TK/40783 Ishmah Aditia Nurfajrina    
59 13/348094/TK/40792 Karina Oriza Herastuti    
60 13/347628/TK/40765 Karindanesia Citra Asri    
61 13/346558/TK/40520 Khairin Nisa  
62 12/333450/TK/39807 Lestyanto Cahyadani    
63 13/349862/TK/41214 Mahardhini Riemasti  
64 13/348030/TK/40782 Mareta Putri Yanti    
65 13/347535/TK/40740 Mochamad Nabil Faindra Putra  
66 09/288500/TK/35933 Muh. Iksan Muchtar    
67 13/347019/TK/40716 Muhammad Fachri Ardiansyah  
68 13/349916/TK/41226 Muhammad Yusuf Alfyan    
69 12/333632/TK/39977 Nadiya Pranindita  
70 13/349865/TK/41216 Nafil Attar Muhamad    
71 13/347580/TK/40757 Nastity Nariswari    
72 13/347493/TK/40731 Ni Putu Adnya Sawitri    
73 12/330378/TK/39552 Noor Aisyah Ranny  
74 13/347983/TK/40775 Novia Vajarwati    
75 13/349920/TK/412227 Pendikary Pasaribu    
76 11/312863/TK/37686 PUTRA PERSADA    
77 13/352470/TK/41284 Rachmat Kurniawan    
78 09/281230/TK/34869 Rizky Indranata    
79 09/281497/TK/35028 Ruyani    
80 13/348066/TK/40789 Satria Taru Winursita    
81 13/349867/TK/41218 Shalsha Faradila Y    
82 13/349864/TK/41215 Soraya Dzuraida Rachmawati    
83 13/346543/TK/40517 W. Sonia Adesti    
84 13/349898/TK/41223 Wikrama Purna Wardhana  
85 13/349990/TK/41233 Yulia Indah Wahyuningsih    
86 13/348026/TK/40781 Zahra Witsqa Maghfira    
Program Studi Teknik Elektro
87 09/281328/TK/34933 Abdillah    
88 09/284582/TK/35387 Aginta Ramadhanu Adjani    
89 13/345706/TK/40392 Ahmad Adhiim Muthahhari  
90 13/345711/TK/40393 Alfabi Muhlisin Sakti  
91 09/281770/TK/35145 Awang Faisal  
92 10/305192/TK/37405 Bayu Aji Widyadi Rahmat    
93 13/345661/TK/40377 Bintang Aditya Pristanto    
94 13/352773/TK/41302 Bobby Amirunnabil Zafran  
95 12/330198/TK/39383 Burhanuddin Rabbani  
96 13/345792/TK/40416 Christina Purwaningsih    
97 09/281443/TK/34996 Dandy Ramaditya    
98 13/345794/TK/40418 Dika Akilla Asmaraman    
99 13/345781/TK/40414 Diky Septa Nugroho    
100 12/333823/TK/40165 Dimas Hasbi Habibi  
101 13/345809/TK/40426 Dwinugroho Putro Utomo  
102 13/346007/TK/40499 Edo Probolaksana Aganinggar  
103 13/345799/TK/40422 Fahmi Ananta Hutomo  
104 11/319461/TK/38589 Firman Hidayat    
105 12/330309/TK/39485 Halbianto Adi Sucipto    
106 13/348494/TK/40940 Haris Singgih Darmawan  
107 13/348608/TK/40982 Hendra Wijaya    
108 13/345870/TK/40456 Husna Putra Wijaya  
109 13/345858/TK/40453 Isnain Nurqolis  
110 13/345797/TK/40420 Jeanne Anggraini Kartikasari    
111 13/345766/TK/40402 Juang Brian Sitanggang  
112 13/345729/TK/40397 Khadafi Ikhsan Muttaqien  
113 13/352738/TK/41296 Kristian Saragih  
114 13/345813/TK/40430 Liwa Noor Gajayana  
115 10/297809/TK/36376 Muhammad Ubeid Subhan Yazid    
116 13/345951/TK/40482 Nurcholis Syaifudin  
117 13/345791/TK/40415 Prashanti Deviani    
118 09/285454/TK/35797 Rahadian Wahyu Pradipta    
119 10/297053/TK/36253 Rena Swaragusta  
120 13/348419/TK/40911 Rifqi Fajar Giyana    
121 13/345876/TK/40461 Robbi Maulana Fatma Saputra    
122 13/345719/TK/40395 Syaifullah Rangga Haryo Nugroho  
123 13/353032/TK/41323 Tika Insani Putrisia  
124 13/348424/TK/40915 Toga Ardian Saputra    
125 13/348473/TK/40932 Wahyu Pamungkas  
126 13/345679/TK/40380 Yuniar Rizky    
127 13/345888/TK/40463 Zufar Amanullah Masnan  
Program Studi Teknik Fisika
128 12/333385/TK/39753 A-ANT SULTAN RAHMANYA    
129 12/330423/TK/39582 Amirul Aziz Prabowo    
130 12/330301/TK/39477 Angger Bamantoro    
131 10/301767/TK/37143 Aulia Arman    
132 09/284673/TK/35432 Diky Cahya Tyamahendra    
133 13/346864/TK/40682 Ellena Wulandari    
134 13/346898/TK/40700 Fadlan Surya Adi Tama    
135 12/333291/TK/39696 Fakhri Kurniawan    
136 11/313314/TK/37874 Fuad Azhar Ibrahim    
137 09/284320/TK/35243 Helmi 'Ainun Na'im    
138 13/346758/TK/40613 I Wayan Eka Budi Utama    
139 13/346831/Tk/40664 Ilham Alfian  
140 13/348543/TK/40967 Kelvian Tirtakusuma Mularso  
141 11/319696/TK/38814 Krisna Indra Permana    
142 11/314117/TK/38048 Moh. Nawafil    
143 13/348518/TK/40953 Muhammad Fachrizal    
144 13/348462/TK/40927 Muhammad Ihsan Al Hafiz    
145 13/348732/TK/40995 Muhammad Nasir  
146 12/333576/TK/39924 Nur Hanisa Damaranti    
147 09/284885/TK/35538 Rahmat Hadi Kusuma    
148 12/333826/TK/40168 Rhakamerta Hijazi    
149 09/284387/TK/35280 Samuel Yonatan Prayoga    
150 13/346836/TK/40666 Vicky Yuliandi    
151 11/319774/TK/38891 Wardahtuljannah    
152 09/285093/TK/35633 Widya Astuti    
153 12/333838/TK/40180 Yeremia Christiatri Aditya  
154 13/346835/TK/40665 Yunanto    
155 12/330390/TK/39562 Yunni Muharani  
Program Studi Teknik Geodesi
156 13/348865/TK/41037 Ade Surakhman    
157 13/347644/TK/40766 Adhisye Rahmawati    
158 13/347542/TK/40743 Ahmad Fitrian Akbar    
159 13/347467/TK/40728 Akbar Dwi Kusuma    
160 13/353558/TK/41358 Andes Saragi    
161 13/348767/TK/41000 ANDRI DARMANSYAH PUTRA PERDANA    
162 13/348733/TK/40996 Andrian Eka Pramudita    
163 13/353670/TK/41373 AUDITA WIDYA ASTUTI    
164 11/319164/TK/38295 Azidan Praditya Tama    
165 13/348855/TK/41030 Bima Adi Nugraha Immanuel    
166 12/329904/TK/39119 Buana Putra Rimba Giri    
167 13/348784/TK/41004 Buyung Wahyu Prinatama    
168 13/352875/TK/41311 Eka Pertiwi    
169 13/348786/TK/41005 ELA NOVALINDA.AR    
170 13/348819/TK/41015 Farikhotul Chusnayah    
171 13/347357/TK/40722 Febrian Fitryanik Susanta    
172 12/330326/TK/39502 Febriana Hidayati    
173 11/319906/TK/38936 Fitriadi Alimuddin    
174 13/348762/TK/40999 Ghina Kusumawardhani    
175 13/347495/TK/40732 Ginanjar Kukuh Pramana    
176 11/319183/TK/38313 Ilham Rakhmatullah    
177 13/347458/TK/40726 Imasti Dhani Pratiwi    
178 13/347534/TK/40739 Irghan Santiz Ruqi A    
179 13/347574/TK/40754 Kevin Rifky Pratama    
180 13/353570/TK/41362 Khoirunnisaa' Ronaa' Fairuuz    
181 13/347573/TK/40753 Kholqi Azam Rizaldi    
182 10/303067/TK/37374 Lani Ah    
183 13/353680/TK/41375 Larassita Ninda Pradana    
184 12/336312/TK/40240 Lukman Hakim    
185 13/348844/TK/41023 Muhammad Afif    
186 13/348864/TK/41036 Mus Mukandar    
187 13/347457/TK/40725 Ni Komang Supartini    
188 13/347536/TK/40741 Nuaim Hammad Ausi    
189 13/347512/TK/40735 Nur Fani Habibah    
190 12/330111/TK/39299 Nur Ikhsan    
191 13/347558/TK/40748 Nur Izzahudin    
192 13/348724/TK/40993 Puji Setianingsih    
193 13/346356/TK/40512 PUTRI AZIZAH    
194 13/347541/TK/40742 Rachmadhiya Salsabila    
195 13/347331/TK/40721 Rachmat Hidayat    
196 13/347604/TK/40761 Rafi Aulia Rahman    
197 13/347095/TK/40718 Rahmah Devi Hapsari    
198 12/333667/TK/40010 Rahmatika Linggar Meisar    
199 13/347570/TK/40752 Ramadhani Abdan Syakuro    
200 13/348544/TK/40968 Rofiqoh    
201 13/351797/TK/41276 Sardila Nurulhikmah Sailellah    
202 13/353565/TK/41361 Sherly Shinta Emalia    
203 13/353561/TK/41359 Siti Syarafina Yuliandari    
204 10/302043/TK/37264 Sulastri    
205 13/347499/TK/40734 Syam Nugraha    
206 13/348709/TK/40991 Tegar Pualam Syuhada    
207 13/347544/TK/40744 Yuda Saputra    
208 12/333535/TK/39885 Zufri Arifiansyah    
Program Studi Teknik Geologi
209 12/333386/TK/39754 Adryan Tarikh  
210 13/346677/TK/40568 Amanda Ayudhia Sahri  
211 12/333564/TK/39912 Arjuna Lubis  
212 12/333736/TK/40079 Destiana Kushanindar Sautri  
213 11/319152/TK/38283 Dimas Allan Zulkarnain  
214 13/348411/TK/40903 Dinda Annisa  
215 13/346741/TK/40598 Eka Dhamayanti  
216 13/348454/TK/40923 Ekky Reno Priyambodo  
217 12/333471/TK/39826 Endah Sulistiani    
218 12/330306/TK/39482 Evi Kurniawati    
219 12/336651/TK/40245 Fania An Nisaa  
220 12/333690/TK/40033 Febri Buha Doli Marpaung  
221 11/318977/TK/38124 Ferdi Muhammad    
222 12/333391/TK/39758 Friska Putri Ayunda  
223 13/346799/TK/40644 Gabriela Nogo Retnaningtyas Bunga Naen  
224 11/319064/TK/38198 Jadug Brojomusti  
225 13/348577/TK/40976 Kesuma Wahni Siregar    
226 13/346778/TK/40626 Maisyarah  
227 13/348833/TK/41018 Michael Stephen    
228 12/330014/TK/39208 Naufal Budi Wicaksono  
229 09/280482/TK/34730 Rangga Hendrawan Rachmansyah  
230 12/330207/TK/39391 Rizal Ashari  
231 13/346810/TK/40653 Roni Cahya Ciputra  
232 11/319224/TK/38354 Ryan Syahputra Wiranto  
233 13/346770/TK/40619 Setia Prihatin  
234 09/280292/TK/34696 Wilda Yanti Mustakim  
235 13/353167/TK/41332 Yeftamikha  
236 13/346794/TK/40640 Yustisiana Tika Hapsari  
Program Studi Teknik Industri
237 13/349521/TK/41140 Abisatya Yogi Pradika  
238 13/352888/TK/41313 Agnes Triani    
239 09/284803/TK/35500 Alayubi Akbar Imawan    
240 13/346646/TK/40547 Alexander Hantya Mahardhika    
241 13/345971/TK/40490 Amalia Ardiasti  
242 13/345390/TK/40369 Andy Aulia Prahardika    
243 13/345842/TK/40445 Anindar Naufal Adila    
244 13/349824/TK/41209 Anjas Fikhri Warangga    
245 13/349660/TK/41157 Annisa Mutiara Kalpika  
246 13/345771/TK/40406 Assa Nuansa Putri Tripadu    
247 13/353165/TK/41331 Christian Fransisco Mario    
248 13/345927/TK/40475 Cleantha Donabella  
249 13/345391/TK/40370 Cristy Artarina M. Simatupang    
250 13/349745/TK/41176 Desika Putri Samosir    
251 13/345940/TK/40480 DIANA NUR AOLIASARI    
252 13/345686/TK/40386 Dinda Larasati    
253 13/345925/TK/40473 Diyta Alfiah    
254 13/345396/TK/40375 Dorothea Dina Safira    
255 13/349726/TK/41169 Dwi Novi Atika Putri    
256 13/352857/TK/41310 Dyah Anisa    
257 12/330268/TK/39447 Eggie Septiawan Jourdy    
258 13/345912/TK/40468 Ekky Novia Rubbyarta  
259 13/345929/TK/40477 Elvia Gyda Septiani    
260 13/349683/TK/41160 Erasari Malya Rahma    
261 13/349592/TK/41148 Fadhila Nastiti  
262 13/349722/TK/41167 Fakhrul Arifin Febriyanto    
263 13/345963/TK/40488 Faris Bintang Arifsa    
264 13/349598/TK/41149 FEBE RAHMAN ANDREAS KOSNI NAPITUPULU    
265 12/333744/TK/40087 Fitria Kurniasany  
266 13/345833/TK/40439 Ghani Furqon Abdul Rahman    
267 13/349735/TK/41173 Ghea Suryanink Dhewi    
268 13/345908/TK/40464 Hanifah Nurkhasanah  
269 13/345851/TK/40451 Harendrasena Surya Prakasa    
270 13/345676/TK/40379 Harin Windihaksono    
271 13/349727/TK/41170 Havan Prasido    
272 13/345922/TK/40472 Heni Wulansari    
273 11/319790/TK/38906 Ika Kartikawati  
274 13/349084/TK/41052 Jeffry    
275 13/346030/TK/40505 Karindra Aulia Rahman    
276 11/314095/TK/38042 Kurniawan Hamidi    
277 13/345830/TK/40436 Lalavenya Sara Krisadya Putri    
278 13/345392/TK/40371 Marselina Winda Dwiansarinopa  
279 13/345926/TK/40474 Mila Wirastri  
280 10/297978/TK/36495 Misbachul Hanif    
281 13/345959/TK/40487 Mohamad Faiq Hanif  
282 13/349695/TK/41163 Moony Sinawang  
283 13/345394/TK/40373 Muhammad Bayhaqi Irwansyah    
284 13/349765/TK/41178 Muhammad Sholikhin    
285 13/345749/TK/40399 Muktamiroh Raisti Zuhannisa    
286 12/329337/TK/39001 Mutamima Aulia Sani    
287 10/301618/TK/37074 NIZAR FATHONI    
288 12/329789/TK/39054 Novia Dwi Fitriany    
289 13/345910/TK/40466 Novianda Aditya Istiqomah  
290 13/345680/TK/40381 Pingky Gita Ayuningtyas    
291 13/345834/TK/40440 Prima Siwi Nursetyasti    
292 10/305530/TK/37537 Rachmat Setiawan    
293 13/345849/TK/40449 Rahmadhan    
294 13/349767/TK/41180 Raihan Irsyadi    
295 13/346036/TK/40508 Rana Ahmad Primanugraha    
296 13/349674/TK/41159 Reza Azeem Ridha    
297 12/333443/TK/39802 Risang Dwi Nugroho  
298 13/349734/TK/41172 Rizka Islami Ratnasari    
299 11/312943/TK/37718 Rizkyana Fathoni    
300 11/311999/TK/37568 Rully Putra Utama  
301 13/345976/TK/40494 Rury Muhandar    
302 13/349801/TK/41207 Samuel Manaek    
303 13/345774/TK/40409 Sekar Sakti  
304 13/345776/TK/40411 Shafira Az Zahro    
305 13/353264/TK/41343 Sugandhini Cakra Maruti    
306 13/345955/TK/40484 Syafik Maulana    
307 13/349690/TK/41161 Tinezhia Novitasari    
308 13/345778/TK/40412 Valentina Kunthi Bratadewi  
309 13/345388/TK/40367 Watri Widyastuti  
310 13/349549/TK/41145 Yulianita Rahayu  
311 13/349714/TK/41166 Yulisyah Putri Daulay    
312 13/345921/TK/40471 Zati Dini Atsari    
Program Studi Teknik Kimia
313 13/348299/TK/40878 Abiyoga Gibran    
314 13/348194/TK/40815 Adela Anjani Putri    
315 10/301371/TK/36959 Adhi Prabowo    
316 13/352819/TK/41307 Adhitya Nugraha    
317 13/346762/TK/40615 Adiyat    
318 13/348297/TK/40876 Adniya Mawadati    
319 12/330001/TK/39196 Afta Wiranda    
320 10/296441/TK/36139 Agnes Putri Advintari    
321 13/349148/TK/41054 Akbar Fajarmanik    
322 13/348279/TK/40861 Albi Patria Senoaji    
323 11/319002/TK/38143 Andre Rachman  
324 09/284608/TK/35399 Andri Akbar Pohan    
325 13/348246/TK/40844 Angela Aris Setyoputri    
326 13/348301/TK/40880 Annisa Fakhriya Rofi    
327 13/348223/TK/40834 Aulia Azka Januartrika    
328 13/349240/TK/41066 Azizah Nur Istiadzah    
329 13/349306/TK/41089 Bill Rich    
330 13/348221/TK/40832 C. Chika Oktalia Putri    
331 11/313002/TK/37753 Daniel Alfredo    
332 12/330166/TK/39352 Daniel Mahardika Putra    
333 13/349298/TK41087 Daniel Timotius    
334 13/349231/TK/41063 Danu Dwi Cahyo    
335 13/348293/TK/40872 Dea Sotyania Liputamasri    
336 13/349276/TK/41081 Deddy Wirata    
337 11/318961/TK/38110 Dicko Yanfi Putra    
338 12/333641/TK/39986 Dimas Josiah Sabastian    
339 13/349299/TK/41088 Ditya Akilla A    
340 13/348272/TK/40857 Dwi Agus Dermawan    
341 13/349254/TK/41073 Dwi Reinaldy Gunawan    
342 13/348258/TK/40848 Dyah Ayu Permatasari Tejo Pradipto    
343 13/348228/TK/40839 Edi Sugiarto    
344 13/348288/TK/40839 Erika Dyah Ayu    
345 11/319221/TK/38351 Etsha Kartika Ayomi    
346 13/349272/TK/41078 Fakhri Dhia    
347 13/349250/TK/41070 Farida Arisa    
348 11/318984/TK/38131 Faris Rijalurachman    
349 13/348292/TK/40871 Fariz Azwar Azmi    
350 13/348001/TK/40777 Farras Hanif    
351 12/333798/TK/40140 Febdayanti Yovita    
352 13/348132/TK/40803 Firdina Aprilia Aygyan Syah Putri    
353 13/348265/TK/40853 Fitriah Findiati    
354 13/348226/TK/40837 Francisca Larasati    
355 13/349236/TK/41065 Gabriella    
356 10/298060/TK/36551 Gaby Sabrina    
357 13/348225/TK/40836 Galuh Amalia Agata    
358 13/349292/TK/41085 Ganesha Ilham A    
359 13/349208/TK/41060 Hadhiansyah Ilhami    
360 09/284356/TK/35264 Hadi Hudhori    
361 12/333782/tk/40124 Haidi Faris Davito    
362 13/348222/TK/40833 Hanif Zulfikar Yoga    
363 13/348290/TK/40870 Hanifah Nur Azizah    
364 10/297445/TK/36277 Hasan Rahman Muharram    
365 11/313655/TK/37986 Imananda Fajar Widanto  
366 13/348119/TK/40800 Ira Syofyana    
367 10/305381/TK/37491 Komang Sri Yuni Antari Sadia    
368 13/349178/TK/41057 Kurniawan    
369 13/346947/TK/40712 Lesna Christwinarso    
370 13/348868/TK/41039 Michael Irwin Rengkuan    
371 09/281115/TK/34803 Miptah Ali Masrur    
372 09/280528/TK/34737 Mohd. Zikri Wahyudi    
373 13/348298/TK/40877 Muhammad Candra Allam Fathin    
374 13/348224/TK/40835 Mulat Sari Widhiasih    
375 12/333831/TK/40173 Mumtaz Aji Wibowo  
376 13/349210/TK/41061 Nabila Noor Afifah    
377 13/348313/TK/40881 Nico Pratama Yulianto Putra    
378 13/348261/TK/40850 Novelia Wardhani Caturputri    
379 13/349270/TK/41076 Nursepma Rismawati    
380 13/348214/TK/40826 Pramesti Prihutami    
381 10/298180/TK/36631 Prasetyo Putra Mahardika    
382 13/348282/TK/40864 Pratiwi Cahyaningsih    
383 13/348147/TK/40804 Prinka Padmaratri    
384 13/353098/TK/41359 Rania    
385 12/330126/TK/39313 Reza Sabiela El Haque    
386 13/349294/TK/41086 Riska Diah Arianti    
387 13/346825/TK/40660 Rizky Putri Armandani    
388 13/353003/TK/41321 Rizky Sutrisna    
389 13/348251/TK/40846 Robby Mukafi    
390 13/349242/TK/41067 Roberto Delta N    
391 13/348248/TK40845 Shinta Dewi    
392 11/319211/TK/38341 Sidiq Permana    
393 13/349243/TK/41068 Sita Swadesti Asnan    
394 11/319835/TK/38927 Sonny Hendrawan Rinaldie    
395 13/348337/TK/40889 Tania Kristanty    
396 13/349311/TK/41090 Tessalonika Lydia R    
397 13/349150/TK/41055 Wijdan Pratiwi Kirono Rukmi    
398 13/348347/TK/40893 Yohana Meliantha    
399 13/348295/TK/40874 Zuhannisa    
Program Studi Teknik Mesin
400 13/345300/TK/40286 Abelio Febryan Suhardi    
401 13/345325/TK/40311 Aditya Primayoga Purwono  
402 13/349284/TK/41082 Alvin Hans    
403 10/298136/TK/36604 Anggita Indra Maulana  
404 11/313528/TK/37933 Arfi Ardian    
405 12/333243/TK/39674 Arief Arrazak    
406 13/345327/TK/40313 Arviyan Dendi Mahendra    
407 13/345319/TK/40305 Christanto Budi Naryoko  
408 13/345287/TK/40275 Christopher Wicaksono Adi    
409 11/319522/TK/38650 Damar Trijati    
410 10/301893/TK/37194 Dofiel Dolfient    
411 13/345302/TK/40288 Dyah Pribandaru Nirmalasari    
412 11/319407/TK/38536 Fadhlillah Aldi Ramadhan    
413 12/333261/TK/39679 Fathan Nur Aziz    
414 13/349780/TK/41186 Fauzi Dwi Kurniawan    
415 13/345301/TK/40287 Gregorius Bagus Prasetyo    
416 11/319520/TK/38648 Hendar Wit Dwi Antoro    
417 13/349794/TK/41200 Ilham Adityarsena Febryantho    
418 12/333245/TK/39675 Lucas Sutomo  
419 13/345292/TK/40280 Maya Prestinawati  
420 13/345312/TK/40298 Mochamad Agam Dridya  
421 13/345355/TK/40336 Muhammad Adib Kartika  
422 13/345288/TK/40276 MUHAMMAD FERDIAWAN HANANTO    
423 13/349080/TK/41051 Muhammad Habtry    
424 11/311950/TK37566 Muhammad Hadyan Farizy Sofinur    
425 13/349783/TK/41189 Muhammad Vega Adhi Nugraha    
426 13/345341/TK/40325 Naufal Imaduddin    
427 10/301528/TK/37034 Rex Henderson Agandhi    
428 13/349773/TK/41183 Reyhandy Bayu A R    
429 11/319804/TK/38918 Ridho Fathur Rahman    
430 13/345316/TK/40302 Rifqi Taufik Al Hakim    
431 13/349287/TK/41083 Rizki Aditia    
432 13/349825/TK/41210 Valentinus Sabar Parulian    
433 13/349728/TK/41171 Zulvikqy Liandy    
Program Studi Teknik Nuklir
434 10/301059/TK/36787 Achmad Chilmi Nur    
435 09/289363/TK/36072 Ahmad Mudzakir E    
436 13/348212/TK/40825 Alifia Rahmawati  
437 09/280480/TK/34728 Alvan Rizaldi Ramadhan    
438 13/348020/TK/40780 Antasha Rahmatika Mulyadi    
439 09/284790/TK/35493 Fernanto Rindi Yantono    
440 13/348217/TK/40828 Hanna Yasmine    
441 11/314073/TK/38039 Jans Paulus Burman Siburian    
442 10/298045/TK/36542 Luthfil Hadi    
443 10/301694/TK/37109 Muhamad Ali    
444 12/333491/TK/39844 Muhammad Mu'alim  
445 11/319921/TK/38942 Nora Rolynda N    
446 13/351193/TK/41273 Sardini Sayidatun Nisa' Sailellah  
Program Studi Teknik Sipil
447 13/346635/TK/40544 Abdullah Satrya Hasyim  
448 12/333426/TK/39787 Aditya Al Fajar    
449 13/346711/TK/40581 Anisa Nur Amalina  
450 11/312754/TK/37628 Aswin Arifin    
451 12/330287/TK/39464 Bayu Adi Nugroho  
452 09/284882/TK/35536 Cornelius Chrisna Adhie Pratama  
453 13/349420/TK/41115 David Cesa Delatana    
454 13/346583/TK/40535 Della Nashir Pradana  
455 13/346765/TK/40616 Dewi Ayu Saputri  
456 13/349291/TK/41084 Dion Akilla Asmaraman    
457 13/349504/TK/41139 Dwi Lestari Setyaningsih    
458 13/346720/TK/40589 Dyah Nur Suci  
459 13/346632/TK/4051 Erza Adhitya    
460 10/300974/TK/36737 Firman Adhi Prabowo  
461 13/346654/TK/40555 Fitriana Kusuma Dewi  
462 13/349214/TK/41062 Fritz Andryan Y    
463 13/346713/TK/40583 Galuh Wilistyotami  
464 13/346694/TK/40578 Grace Shinta Elwining Sasongko  
465 13/348886/TK/41044 Hanif Aqroburrochman Al-Anshori    
466 10/305319/TK/37461 Ivan Rizky Prasetya    
467 10/302115/TK/37296 Ivandhana Wedhatama  
468 13/346585/TK/40537 J. Sandi Pamungkas  
469 13/349415/TK/41110 Joey Andreas Banuarea  
470 13/349440/TK/41120 Khoirunisa Ulya Nur Utari    
471 13/346750/TK/40606 Lingga Wiswakharma    
472 13/349413/TK/41108 Mahesa Rakha    
473 13/346570/TK/40525 Muhammad Haiqal Rizaldi  
474 12/333675/TK/40018 Muthia Ratna Fauziah    
475 09/285020/TK/35603 Noor Achmad Hargiyanta    
476 13/346577/TK/40531 Panji Ginaya Taufik  
477 13/346707/TK/40579 Putu Indah Dianti Putri  
478 12/329822/TK/39068 Raymond Andhika Putra    
479 13/346682/TK/40573 Rizky Dhewandaru    
480 13/346664/TK/40562 Satya Yoga Pamungkas    
481 13/346571/TK/40526 Tania Windariana Gunarto  
482 09/285468/TK/35802 Taufik Yuda Andika    
483 10/301083/TK/36800 Wahyu Setya Permadi  
484 13/346584/TK/40536 Wan Gifandi Dwiky  
485 09/284246/TK/35200 Wisely  
486 13/349410/TK/41105 Yogie Andrianto Handoyo    
487 12/333676/TK/40019 Zakariya Ahmad Aji Pamungkas  
Program Studi Teknologi Informasi
488 12/333477/TK/39830 Andika Widhi  
489 12/333672/TK/40015 Fara Nabilla    
490 12/330284/TK/39462 La Rose Riwu Tadu    
491 12/333389/TK/39757 Marsetyo Wisaksono  
492 13/348230/TK/40840 Misbach Imaduddin Zuhdi  
493 12/333556/TK/39905 Rayuni    
494 13/348198/TK/40816 Reza Rully Kusuma    
495 13/350041/TK/41236 Sarah Khairina    
496 13/348207/TK/40822 Vinsensius Primananda Satya Widhismara  
497 13/348204/TK/40821 Yosef Brian Yudhalaksana