Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Sarjana

Wisuda Sarjana dan Diploma Periode I TA 2018/2019

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Arsitektur
1 14/364089/TK/41888 Fitria Ahsani Dewi    
2 14/364095/TK/41894 Havila Maharani Mulia    
3 14/364058/TK/41866 Moza Arqista Rahmalia    
4 14/364019/TK/41842 Muhammad Vivaldinata    
5 14/366753/TK/42176 Poeti Ria    
6 14/364098/TK/41896 Regina Firda Amalia    
7 14/366786/TK/42205 Tegar Hadi Dwiriyosudewa    
8 14/366741/TK/42165 Zefanya Dyah Kartika    
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
9 12/333568/TK/39916 Haidar Hilmi    
10 14/367173/TK/42380 Maria Ulfa    
11 14/364340/TK/41957 Siti Intan Sulistiowati    
Program Studi Teknik Elektro
12 14/363494/TK/41610 Adhy Kuncoro    
13 14/363434/TK/41557 Faisal Hadi Kurniawan    
14 14/367342/TK/42485 Fathian Hafiz Aulia    
15 13/348634/TK/40986 Fikri Muhammad    
16 14/363734/TK/41772 Ilham Muawwal Subhan    
17 14/367274/TK/42436 Marganda Harliman Siagian    
18 13/352952/TK/41316 Muchammad Ilham Maulana    
19 14/367292/TK/42449 Muhammad Hamam Afandi    
20 14/367304/TK/42458 Muhammad Hanifan    
21 14/367269/TK/42432 Muhammad Lutfi Kurniawan    
22 14/363561/TK/41658 Yudan Rudi Widayanta    
Program Studi Teknik Geologi
23 13/346792/TK/40638 Ayu Evi Octaviana    
24 14/366641/TK/42142 Iza Zulfana Fikri    
Program Studi Teknik Industri
25 14/367215/TK/42401 Budi Juarto    
26 14/363780/TK/41790 Cynthia Tanty    
27 14/367299/TK/42456 Fury Oktria Putra    
28 14/363720/TK/41762 Syarif Hidayatullah    
Program Studi Teknik Kimia
29 14/369649/TK/42651 Herman Amrullah    
Program Studi Teknik Mesin
30 11/313542/TK/37942 Abdul Muiz A. M.    
31 14/363313/TK/41455 Edo Samual Tinambunan    
32 14/368486/TK/42574 Mukti Nugraha    
33 14/363325/TK/41464 Nia Dewi Rahmawati    
34 14/363236/TK/41414 Presley Manalu    
Program Studi Teknik Sipil
35 14/366855/TK/42240 Ade Rahmi Firdausa    
36 14/364797/TK/42024 Fahmi Arasyi Mursyid    
37 14/363771/TK/41785 Farist Muhammad Syuhada    
38 14/364795/TK/42022 Habib Zainal Arifin    
39 14/364608/TK/41983 Hardika Saputra    
40 14/364796/TK/42023 Ihza Aulia Imawan    
41 14/364791/TK/42018 Muhammad Abyan Farrasi    
42 14/364628/TK/41990 Nisrina Huwaida Sekar Haryanto    
43 14/369286/TK/42621 Nurul Aini Rismarini    
44 14/364894/TK/42045 Prafidya Nugrahani    
Program Studi Teknologi Informasi
45 14/365215/TK/42052 Angelica Yunita Permata Sari    
46 14/364497/TK/41971 Arina Hawadah    
47 14/365214/TK/42051 Dita Dwi Hapsari    
48 14/364598/TK/41980 Maria Ana Megasari    
49 14/363633/TK/41713 Rossi Rahmayani    
50 14/364781/TK/42016 Shindy Putri Pramesti