Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Sarjana

Wisuda Sarjana dan Diploma Periode III TA 2017/2018

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Akuntansi
1 14/359238/EK/19647 Adita Dhira Nareswari
2 06/193330/EK/16187 Annisa Melissa Manurung    
3 13/350286/EK/19589 Bonita Faustina Guru
4 14/359250/EK/19652 Garini Retno Utami
5 14/365458/EK/19964 Imanuel Abri Utomo
6 12/330757/EK/18939 Indriari Vega Tyassanto
7 13/347039/EK/19384 Isma Marinta Dewi
8 14/365418/EK/19925 Joscelind Akiko Carramoy
9 13/352528/EK/19608 Joshua Wilson Mulyono
10 12/330637/EK/18823 Naomi Lidia Situmorang
11 13/344132/EK/19238 Nyoman Ardiantha Putera R.M.
12 13/347665/EK/19428 Puspita Cahya Sari
13 14/363278/EK/19848 Puspita Ghaniy Anggraini
14 13/346704/EK/19353 Ratu Andreina
15 13/342876/EK/19228 Refqi Ghaziandra
16 13/349578/EK/19528 Rizky Ananta
17 12/335915/EK/19101 Sanintya Hantyanta
18 13/349562/EK/19526 Yosua Hiras Fernando Manurung
Program Studi Ilmu Ekonomi
19 14/365448/EK/19955 Afif Narawangsa Luviyanto
20 11/311375/EK/18195 Benedictus Haryanto
21 14/359288/EK/19674 Diny Larasati
22 09/282717/EK/17575 Dyah Restu Widayanti
23 13/348636/EK/19504 Hafizha Dea Iftina
24 13/348641/EK/19506 Mufti Almufarid
25 13/344151/EK/19251 Stephanie Aderika Solydia Sihombing
26 14/365680/EK/19980 Sucahyo Dwi Husada
27 14/363456/EK/19875 Wahyu Utomo
Program Studi Manajemen
28 14/375439/EK/20155    
29 13/348403/EK/19465 Adham Kurnia Aji
30 13/344154/EK/19253 Adhitya Wicaksono
31 13/346385/EK/19278 Ajeng Fitria Riski
32 14/366470/EK/20030 Anak Agung Indira Kusumawardhani
33 05/184915/EK/15881 Aris Sofiyan    
34 14/366435/EK/20023 Atika Nisrina Dewi
35 14/365438/EK/19945 Beaufort, Charles    
36 13/350101/EK/19568 Bimo Wicaksono
37 13/350127/EK/19569 Bintang Rahmadi
38 13/352990/EK/19625 Claudia Evelina
39 14/365445/EK/19952 Daffa Rashad Mahmod
40 14/362702/EK/19773 Deby Kurnia Putri
41 13/353001/EK/19626 Dhaksinarga Nugraha
42 10/305761/EK/18176 Dibyatama Prasuta
43 13/347486/EK/19394 Emanuel Rian Christiawan
44 13/346501/EK/19317 Febiola
45 14/362650/EK/19750 Filda Khoirun Nikmah
46 14/381799/EK/20492 Garnier, Charlotte    
47 16/396758/EK/20933 Hugo Canis    
48 14/375438/EK/20154 Kalmbach, Tim Robin    
49 14/365485/EK/19975 Lucas, Wolgust    
50 13/348535/EK/19486 Lusi Martha Fhitriani
51 14/365431/EK/19938 Mardika Pradipta
52 14/359150/EK/19641 Marsa Hanun
53 13/348492/EK/19479 Meista
54 13/344166/EK/19262 Muhammad Hashfy Habieb
55 13/346420/EK/19288 Muhammad Hatta
56 14/365484/EK/19974 Pierre, Magerand    
57 14/365483/EK/19973 Quentin-david, Nicot    
58 13/359123/EK/19638 Resar, Sarah    
59 14/365481/EK/19971 Rietz, Hanna    
60 12/330617/EK/18806 Rizki Nugroho Pamungkas
61 14/365487/EK/19977 Romain, Cournol    
62 13/344169/EK/19264 Saxa Wiza Reyhan
63 16/396762/EK/20937 Sebastien Duquenoy    
64 14/365486/EK/19976 Steven, Collard    
65 14/365482/EK/19972 Vahlsing, Neele    
66 13/348469/EK/19477 Wieka Jurika Preseilla
67 11/312543/EK/18391 Zulfikar Balges