Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Sarjana

Wisuda Sarjana dan Diploma Periode I TA 2017/2018

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Akuntansi
1 13/349607/EK/19535 Ajeng Laksmita Nareswari
2 13/342751/EK/19204 Alisha Nabila
3 13/352448/EK/19603 Allen Safitri
4 13/347698/EK/19443 Amertiya Saraswati
5 10/299509/EK/18031 Ananda Agustin Fitriana
6 10/305131/EK/18156 Andi Yusuf Setiawan
7 06/193330/EK/16187 Annisa Melissa Manurung    
8 13/350289/EK/19592 Annisa Nurul Andiani
9 13/347683/EK/19434 Audy Bonnita Erviana
10 10/297253/EK/17918 Begjo Susanto
11 13/352587/EK/19616 Benedict Irawan Mulyono
12 13/349553/EK/19525 Cahya Ilyassa Putra
13 09/280091/EK/17276 Chelvianita Kusnandra Saputri
14 11/311361/EK/18183 Daniel Vincent Maramis Suranto
15 12/335765/EK/19035 Devandani Ken Priambodo
16 13/346638/EK/19349 Dhanu Tri Kuswara
17 12/330765/EK/18947 Diyah Ayu Badrawati
18 13/349599/EK/19532 Dominggus Tama Sitindaon
19 13/349684/EK/19549 Eringga Irfiana
20 13/349579/EK/19529 Fachri Arya Rivai
21 13/347640/EK/19415 Fariza Eka Fildzawati
22 11/315859/EK/18609 Georgius Kevin Budiman
23 13/352488/EK/19604 Giandra Satyayuda
24 13/349619/EK/19539 Hana Anisa
25 12/330725/EK/18908 Ika Munjiati
26 12/335537/EK/19021 Karina Paramitha
27 12/336044/EK/19173 Kemas Destia
28 13/342770/EK/19209 Kristoforus Aditya Wibawa
29 13/349746/EK/19551 Leovita Augusteen
30 13/349526/EK/19523 Luhur Anindito
31 13/347603/EK/19403 Lupita Nur Putri Agustina
32 13/342836/EK/19220 Melissa Mayella
33 12/336632/EK/19192 Muhammad Riantyarta Aditya Pratama Putra
34 13/349382/EK/19518 Muhammad Taufik Hasan
35 13/350281/EK/19584 Nadia Destianne Khansa
36 10/297267/EK/17923 Nasrudin
37 13/347612/EK/19405 Nastiti Sendang Wening
38 09/288777/EK/17709 Natalia Grace Wuryantari
39 13/347642/EK/19416 Nisa Amertha Edriyani
40 10/296996/EK/17870 Pramudya Bian Pratama
41 13/347660/EK/19425 Prastiwi
42 13/350270/EK/19579 Putu Ayu Winnie Qadrina
43 13/347675/EK/19432 R. Suryadagawan Situmorang
44 13/347035/EK/19383 Ratna Ayu Rahmawati
45 10/302634/EK/18089 Raudhatun Nadiyah Sihombing
46 13/342834/EK/19218 Richard Handoko Mawardi
47 13/347658/EK/19424 Rizki Firdaus Aditya
48 13/342835/EK/19219 Sally Johana
49 13/347646/EK/19418 Shela Nur Widyastuti
50 13/347602/EK/19402 Shilvy Candra
51 12/335938/EK/19120 Soelistio Yulius Benny
52 13/350132/EK/19570 Stephanie Dea Tanubrata
53 13/347071/EK/19387 Sulistyawati Dyah Apriliani
54 13/347701/EK/19444 Sulistyowati
55 13/344138/EK/19243 Syifa Rana Wibowo
56 13/347666/EK/19429 Tri Kartika Dewi
57 13/350096/EK/19567 Valdo Dellazepta
58 11/315884/EK/18628 Wisik Pramono
59 11/311407/EK/18227 Yoel Alvin Kurniawan
60 13/350275/EK/19582 Yohana Junitama Kustita Br. Simarmata
61 13/344144/EK/19248 Zane Fauziah Baity
Program Studi Ilmu Ekonomi
62 13/346732/EK/19361 Adella Noviana Arivianti
63 13/350092/EK/19564 Adhiwana Ariessa Huvat
64 13/348570/EK/19492 Ahmad Hasbi Mubarak
65 12/340148/EK/19198 Ainun Nur Mazidah
66 13/346596/EK/19346 Anggraeni Ratnasari
67 13/348682/EK/19509 Arif Anindita
68 13/346659/EK/19350 Azka Azifa
69 13/346676/EK/19352 Azwar Mahruz
70 13/348554/EK/19488 Bekti Novi Ambarwati
71 13/353213/EK/19631 Betty Indah Puspitasari
72 13/346768/EK/19368 Cahyo Satrio Pratama
73 13/350509/EK/19597 Dimas Rizqy Prayogo
74 13/346536/EK/19334 Dinarsi Ismail
75 13/346590/EK/19341 Eggi Putranda Dewono
76 13/346834/EK/19375 Ezra Valentino Calvin Suban
77 13/346508/EK/19320 Fathia Maryam Perdata
78 08/272967/EK/17256 Febrianti Nur Ajizah
79 12/330763/EK/18945 Hanifah Az Zahra
80 11/312380/EK/18374 Hanifah Nur Laili
81 13/346764/EK/19366 Johan Muhamad Alwi
82 12/330747/EK/18929 Johannes Ramos Sandro
83 13/346729/EK/19360 Khoirul Anwar
84 13/346518/EK/19327 Koestandriyanto
85 13/348648/EK/19507 Maharani Karina Putri
86 13/346502/EK/19318 Meida Nur Arafaty
87 13/346829/EK/19373 Mohammad Fitri Hidayatullah
88 13/346675/EK/19351 Muhammad Abdul Aziz
89 13/350136/EK/19571 Muhammad Harits Adre P
90 13/348666/EK/19508 Muhammad Imam Adli
91 11/315824/EK/18589 Muhammad Reza Rizki Tsani
92 09/282342/EK/17550 Muhammad Yokiswara Sakti
93 12/330724/EK/18907 Nourma Arie Santika
94 13/348609/EK/19498 Rahmanda Muhammad Thaariq
95 13/346514/EK/19325 Rayhan Gunaningrat
96 13/353117/EK/19630 Ruspratama Yudhawirawan
97 13/346592/EK/19343 Safira Andrista
98 12/335902/EK/19090 Saiful Alim Rosyadi
99 13/348683/EK/19510 Salim Fauzanul Ihsani
100 13/348603/EK/19496 Sarasticha Ayu Pamargi
101 06/192822/EK/16165 Sayyidati Jihan Fikinida
102 13/346594/EK/19345 Sekar Dewinda Santi
103 13/346722/EK/19355 Sredha Prassedya Ikatri
104 13/346727/EK/19359 Sundari Ratnaningrum
105 13/350189/EK/19575 Talitha Rahma
Program Studi Manajemen
106 13/346382/EK/19277 An-Nisa Goldina Al-Raafi
107 13/346379/EK/19276 Anis Nuzulan Safitri
108 05/184915/EK/15881 Aris Sofiyan    
109 12/335948/EK/19129 Aswanudin Hamid
110 13/348422/EK/19470 Aulia Annas
111 13/349909/EK/19557 Bagus Angga Wirajaya
112 14/365438/EK/19945 Beaufort, Charles    
113 13/351058/EK/19598 Belinda Sulaiman
114 13/346510/EK/19321 Christianto Harlian Putra
115 13/352986/EK/19624 Clara Agilia Sukarno
116 13/346426/EK/19294 Ekky Endah Safitri
117 13/348389/EK/19451 Endah Purnaningrum
118 12/330782/EK/18963 Erick Yan Raggo Sabosya
119 13/346355/EK/19274 Fatimah Nada
120 12/330664/EK/18848 Hapsari Dwi Wahyu Handayani
121 10/296925/EK/17859 Haryo Seno
122 12/330785/EK/18966 Hilman Radifan
123 13/348404/EK/19466 I Nyoman Artha Ananda
124 12/330669/EK/18853 I Putu Takumi Wijaya
125 13/348391/EK/19453 Ivana Nusaputri Handojo
126 13/349910/EK/19558 Johanes Indra Dwiputro
127 13/348396/EK/19458 Kevin Emilio Uyanto
128 06/197637/EK/16390 Kurniawan Atmadi
129 12/328445/EK/18767 Larasati Hardini
130 13/348550/EK/19487 Lina Anggraini
131 13/346429/EK/19296 Linda Ayu Fatimah
132 14/365485/EK/19975 Lucas, Wolgust    
133 13/346421/EK/19289 Muhamad Dimas Rahmanda
134 13/348425/EK/19471 Muhammad Izzuddin Abdurrahman
135 13/350288/EK/19591 Mutia Astrini Pratiwi
136 10/296518/EK/17798 Nayaka Imaduddin Abdussalam
137 13/346538/EK/19336 Ni Putu Indah Permata Dewi
138 13/346724/EK/19356 Novita Kusuma Prabawati
139 13/348516/EK/19482 Nuraini Alya
140 12/327036/EK/18748 Pandu Yustisiawan
141 14/365484/EK/19974 Pierre, Magerand    
142 13/346423/EK/19291 Prima Pangestu Widodo
143 14/365483/EK/19973 Quentin-david, Nicot    
144 13/348407/EK/19469 Raden Muhammad Salam Perkasa Alam
145 13/353087/EK/19629 Rayyana Atsalisa Rosandi
146 13/359123/EK/19638 Resar, Sarah    
147 14/365481/EK/19971 Rietz, Hanna    
148 12/335836/EK/19052 Rifki Abdurrakhman
149 13/348460/EK/19475 Robin Dwi Nugroho
150 14/365487/EK/19977 Romain, Cournol    
151 10/302448/EK/18084 Roy Timbul Siahaan
152 13/350282/EK/19585 Rozano Aulia Imansyah
153 14/365486/EK/19976 Steven, Collard    
154 13/344162/EK/19258 Tsamara Farhana Putrityas
155 14/365482/EK/19972 Vahlsing, Neele    
156 13/342774/EK/19211 Wildan Aprian Wiharsanto
157 13/348531/EK/19484 Willybrordus Krisna Kristiaji
158 13/348590/EK/19494 Wiratri Hari Rahmawerdani