Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Sarjana

Wisuda Sarjana dan Diploma Periode II TA 2017/2018

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Akuntansi
1 09/288627/EK/17672 Adhief Ramadhan Fanandi
2 13/344155/EK/19254 Aditya Rifki Supadi
3 13/347631/EK/19412 Aisya Salma Adriyana
4 13/347120/EK/19389 Amanda Pratiwi Sudibyo
5 14/361213/EK/19729 Anastasia Stella Hanny
6 13/349609/EK/19537 Angga Lesmana
7 13/344171/EK/19265 Anindya Lintang Laksmita
8 06/193330/EK/16187 Annisa Melissa Manurung    
9 13/352541/EK/19610 Asa Ardia Ariswari
10 13/349563/EK/19527 Aulia Arisia Nandiani
11 14/361158/EK/19689 Azka Feba Fadil Muhammad
12 13/352524/EK/19607 Bella Kusuma Wardani
13 13/350290/EK/19593 Calistavania Hastapustaka
14 13/347686/EK/19436 Elisabeth Sherly Kurniawan
15 13/349666/EK/19547 Fathurahman Sidiq
16 13/347703/EK/19445 Fiko Rahardito Baskoro
17 13/347630/EK/19411 Flavia Domitilla Saraswati
18 13/347617/EK/19407 Gegerina Citamasi
19 13/352580/EK/19614 Gloryan Daniel Napitupulu
20 12/327023/EK/18739 Grace Manuella Purnomo
21 13/342874/EK/19227 Hening Ardhoratri Sesahayu
22 14/361139/EK/19682 Ismah Shabrina
23 13/352528/EK/19608 Joshua Wilson Mulyono    
24 13/349657/EK/19544 Laksmi Candra Ningrum Suharto
25 13/352388/EK/19602 Maziyah
26 13/347662/EK/19427 Nabila Hajar Aflaha
27 12/335881/EK/19077 Nadhya Azka Aulia
28 13/347632/EK/19413 Ossi Rosa Mediani
29 13/352536/EK/19609 Raissa Arini
30 13/352575/EK/19612 Svetlana Maharani Putri Melati
31 13/347681/EK/19433 Syifa Rizkia
32 13/352584/EK/19615 Tasya Lianmi
33 14/361180/EK/19706 Thesa Perfeciana Kusuma
34 14/361175/EK/19701 Yorkie Thavianto Saptono
35 13/347074/EK/19388 Yuniana Rizki Rakhmayanti
Program Studi Ilmu Ekonomi
36 13/346821/EK/19372 Abror Tegar Pradana
37 14/369292/EK/20125 Alexander Michael
38 13/346885/EK/19379 Amanda Nur Rachmadiani Putri
39 13/346850/EK/19376 Azis Setiawan Qomarudin
40 13/350093/EK/19565 Cleossa Lydwina Agdy Putri
41 12/335957/EK/19136 Fahmi Agung Prasetyo
42 13/344157/EK/19256 Faisal Ibrahim
43 13/353242/EK/19634 Firda Rachmawati
44 13/348625/EK/19502 Firsti Ceria Ananda Ayu
45 13/344164/EK/19260 Gilang Nurrachim Trimulyono
46 13/348563/EK/19489 Hari Yulio
47 12/335813/EK/19046 Insan Abda'u Hatta
48 12/335877/EK/19073 Kukuh Swastanto
49 13/344142/EK/19246 Laura Patricia
50 13/346726/EK/19358 Luthfan Fauzan
51 13/348502/EK/19481 Nela Navida
52 12/330704/EK/18888 Nidia Galih Pramudita
53 10/305037/EK/18142 Pramu Setyo Wibowo
54 13/346891/EK/19380 Regina Desiree Louise Ismudianti
55 13/348591/EK/19495 Rizqi Syahrul 'Adzim
56 13/346788/EK/19370 Sabrina Dyah Nayabarani
57 13/346735/EK/19362 Tasana Adilla
58 10/299764/EK/18055 Vincentia Anggita Puspitasari
Program Studi Manajemen
59 14/375439/EK/20155    
60 13/353016/EK/19627 Abi Sambudha
61 13/348406/EK/19468 Addis Yudhistira
62 09/288584/EK/17632 Alimul Hakim
63 11/311607/EK/18253 Almira Shaumi Purnama
64 13/350276/EK/19583 Anindya Sharani
65 05/184915/EK/15881 Aris Sofiyan    
66 12/330612/EK/18802 Astrin Meistari Putri
67 12/335954/EK/19133 Bayu Prastianto
68 14/365438/EK/19945 Beaufort, Charles    
69 10/304399/EK/18114 Betaria
70 08/265774/EK/17087 Briyan Pandit Sinung Raharjo
71 13/342752/EK/19205 Catherine Novita Kusumaningrum
72 09/288650/EK/17693 Citra Anindya
73 13/352927/EK/19620 Claudia Susetyaningtyas Toar
74 13/346551/EK/19338 Dea Vania Putri
75 13/348495/EK/19480 Dewi Kusuma Ratih
76 13/346447/EK/19306 Eva Sari Tambunan
77 13/348397/EK/19459 Fadilla Ardhyaputri
78 09/280268/EK/17298 Fajar Lazuardi
79 11/315767/EK/18553 Hilda Solehatu Dunia Saputra
80 10/304947/EK/18136 I Made Anggita Ari Suryawan
81 12/335884/EK/19079 Ian Aditya Warsita
82 13/344163/EK/19259 Ika Mayang Ramadhaningrum
83 13/348426/EK/19472 Joshua Upendra Wardhana
84 12/330767/EK/18949 Kuncahya Brilliantomo
85 12/330606/EK/18796 Landung Tri Wicaksono
86 14/365485/EK/19975 Lucas, Wolgust    
87 13/352858/EK/19618 Mahesa Santoso Utomo
88 13/353029/EK/19628 Muh. Erwin Dwi Ariyoga
89 13/348400/EK/19462 Muhammad Rizki Sakturria
90 13/348478/EK/19478 Muhammad Satria
91 13/346540/EK/19337 Nadia Rahma Lita
92 13/346523/EK/19328 Nurannisa Assis
93 14/365484/EK/19974 Pierre, Magerand    
94 14/365483/EK/19973 Quentin-david, Nicot    
95 13/346486/EK/19315 R. Muhammad Fajri
96 13/352862/EK/19619 Rahmat Iman Prabowo
97 09/280488/EK/17332 Randi Ramana
98 13/359123/EK/19638 Resar, Sarah    
99 13/352960/EK/19623 Richardi Giri Santoso
100 14/365481/EK/19971 Rietz, Hanna    
101 13/346419/EK/19287 Rizki Aji Wiguna
102 14/365487/EK/19977 Romain, Cournol    
103 12/335885/EK/19080 Satriyo Sriwibowo Mukti
104 11/315834/EK/18595 Shufi Al Ichsanu Brata
105 13/344143/EK/19247 Siti Aisyah
106 14/365486/EK/19976 Steven, Collard    
107 13/350274/EK/19581 Theresia Ratih Respati
108 14/365482/EK/19972 Vahlsing, Neele    
109 12/335565/EK/19022 Yara Aria Hapsari
110 13/346449/EK/19308 Yeni Eka Surya