Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Sarjana

Wisuda Sarjana/Diploma Periode IV TA 2016/2017

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Farmasi
1 13/346096/FA/09581 Ade Safitri    
2 13/346092/FA/09577 Adis Thibi Mada Khayatik  
3 13/346104/FA/09589 Adriyani Rahayu  
4 13/349317/FA/09723 Agatha Losita Candradewi Pertiwi    
5 13/349281/FA/09703 Agrita Eka Pratiwi    
6 13/349233/FA/09682 Agung Rizky Prasetyo  
7 13/349290/FA/09710 Akbar Eka Nugraha  
8 13/346115/FA/09600 Amalia Ichsani    
9 13/349302/FA/09715 Amilia Risfentri  
10 13/352394/FA/09742 Anggi Saputri  
11 13/349308/FA/09719 Anggie Burhanan  
12 13/349274/FA/09700 Anisa Zulfa Fatihah  
13 13/349221/FA/09676 Anisha Sawitri  
14 13/349124/FA/09664 Anissa Maulina  
15 13/346141/FA/09618 Anissa Primadani  
16 10/302092/FA/08616 Annia Kurniawati  
17 13/346149/FA/09626 Anthia Dinti Sorgani  
18 13/346087/FA/09572 Aprilian Ferdy    
19 13/346062/FA/09549 Arum Trileona  
20 13/346171/FA/09648 Audra Nurfadhillah  
21 13/352363/FA/09740 Binta El Sabrina Rahmatika  
22 13/352014/FA/09731 Claudya Nanda Krisdayani  
23 13/346175/FA/09652 Devi Anggita Sari  
24 13/349297/FA/09714 Devi Tania  
25 13/349206/FA/09670 Devie Amalia Utami    
26 13/349246/FA/09687 Devyanto Hadi Triutomo  
27 13/349261/FA/09694 Dian Ika Avianty  
28 13/346124/FA/09605 Dias Insan Afini  
29 13/349264/FA/09696 Dita Ayu Purnamasari  
30 13/346056/FA/09543 Dita Fadhilah  
31 13/346127/FA/09608 Ester Dwi Antari  
32 13/349052/FA/09663 Eva Saputri Murwaningrum    
33 13/346094/FA/09579 Farida Hanum Nasution  
34 13/346077/FA/09563 Fatimah Zaroh    
35 13/346165/FA/09642 Fella Syifa  
36 13/346154/FA/09631 Ferlita Aprillia  
37 13/349193/FA/09669 Filanova Theophilus  
38 13/352329/FA/09734 Fitri Azzahra Sanjaya  
39 13/349232/FA/09681 Fitriana Hayyu Arifah  
40 13/352446/FA/09755 Futty Rofisa Ananda Putri  
41 13/346086/FA/09571 Gregorius Pradipta Kiswara Murti  
42 13/346064/FA/09551 Hervina Fajri Umullia  
43 13/351858/FA/09730 Hilyatul Fadliyah    
44 13/352435/FA/09754 Ima Aisyah Rahma  
45 13/346106/FA/09591 Intan Setyorini Kusumahadi  
46 13/346126/FA/09607 Istiqomahwati  
47 13/349237/FA/09683 IVAN ANDREYANTO  
48 13/349137/FA/09666 Kusumaningtyas Dwi Pangesti  
49 13/346133/FA/09611 Laura Arrum Setyowati  
50 13/349241/FA/09686 Lungit Fika Fauzia  
51 12/331100/FA/09206 Made Sri Saraswati  
52 13/352454/FA/09757 Maliki Muchammad  
53 13/346150/FA/09627 Mirza Amrina    
54 13/349239/FA/09685 Nadhifatul Nur Hikmah  
55 13/349125/FA/09665 Nathaniel Andika Putra  
56 13/346136/FA/09613 Niki Ayu Rachmawati  
57 13/346123/FA/09604 Nindya Budiana Putri  
58 13/346138/FA/09615 Nindyan Dhaneswari Anggayasti  
59 13/346122/FA/09603 Norma Firdausi  
60 13/346128/FA/09609 Novia Widiyatna Putri    
61 13/355787/FA/09761 Nur Ainin Sofia Binti Mohd Zailani    
62 13/346177/FA/09653 Nur Fitra Sari    
63 13/352464/FA/09759 Nurhuda Fitriyani Y  
64 13/352404/FA/09747 Ratna Wulan Khumaeroh  
65 13/346147/FA/09624 Ria Septiana Putri  
66 13/346066/FA/09553 Rina Nur 'Azizah    
67 13/346055/FA/09542 Riska Suci Pratiwi  
68 13/346114/FA/09599 Rosyidatun Nafingah  
69 13/348874/FA/09662 Rusyda Dyah Utari Aditya  
70 13/346075/FA/09562 Sephia Putri Rahmawati    
71 13/346105/FA/09590 Shahiroh Haulaini    
72 13/349277/FA/09701 Shawn Kelvin    
73 13/349260/FA/09693 Shelinia Prima Sari  
74 13/346161/FA/09638 Shella Syafira Wijayanti  
75 13/355801/FA/09762 Siti Shaikhiah Binti Nik Marazi @ Nik Zulkifli    
76 13/352351/FA/09736 Sufi Pertiwi  
77 13/349289/FA/09709 Theresia Venny Novitasari  
78 13/346170/FA/09647 Ulfah Atsilah Nur Laili Ramadhani  
79 13/349293/FA/09711 Ulfasylvia Yudia Pramana    
80 13/346148/FA/09625 Usna Apriliana  
81 13/349219/FA/09675 Veronica Vita Adyanti  
82 13/346143/FA/09620 Villa Noorlita Marianna  
83 13/352395/FA/09743 Wardah Arfra Pratiwi  
84 13/349146/FA/09667 Wenny Widyastuti  
85 13/346065/FA/09552 Yayang Andriva  
86 13/346101/FA/09586 Yuni Fajar Esti  
87 13/346144/FA/09621 Zulfi Azizah  
88 13/346172/FA/09649 Zulvana Riastuti