Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Sarjana

Wisuda Sarjana dan Diploma Periode I TA 2017/2018

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Antropologi Budaya
1 13/350184/SA/17068 Ardha Vashti
2 12/336262/SA/16760 Bangkit Rygen Dewantara
3 13/350148/SA/17051 Danardianingtyas Nitya Swastika
4 12/335058/SA/16549 Gerardus Mayella Candraruna Dharmestha
5 12/335199/SA/16669 Maulidawati Nur Ardhiani
Program Studi Arkeologi
6 12/328945/SA/16265 Amalia Hani Firdatama
7 12/329062/SA/16368 Cindra Krisna Tejanitra
8 13/350202/SA/17076 Dama Qoriy Arjanto
9 10/299204/SA/15301 Eko Setyo Pranoto
10 13/353526/SA/17240 Farid Aditya Herfandi
11 10/305068/SA/15672 Fikri Zulfikar Kirom
12 13/348262/SA/16993 Irfan Robianto
13 13/353465/SA/17227 Muslim Dimas Khoiru D.
14 10/304998/SA/15662 Nugroho Wahyu Wijaya
15 11/311686/SA/15719 Nunung Gina Santika
16 11/318424/SA/15959 Ruth Sylvia
17 13/353523/SA/17239 Sheila Sabena
18 12/335259/SA/16722 Yusti Muslimawati
19 10/302227/SA/15547 Zenny Nurrohmawati
Program Studi Bahasa Korea
20 10/302252/SA/15551 Bagas Aji Prasetya
21 10/299285/SA/15324 Ilyas Abdurrahman
22 10/299634/SA/15419 Narottama Anandana
23 13/347986/SA/16957 Okta Estefani Poela
24 13/347967/SA/16955 Rosy Tsurayya Zahirah
25 11/318317/SA/15853 Sugih Sentosa Moeljadi
Program Studi Ilmu Sejarah
26 10/299779/SA/15457 Adi Nur Ahmad
27 10/299420/SA/15357 Ahmad Afrian
28 10/302427/SA/15590 Albertus Rian Beredo
29 10/297524/SA/15199 Bernadetha Siwi Widuri
30 10/299578/SA/15406 Denny Hidayat
31 12/335062/SA/16551 Dwi Adi Wicaksono
32 11/320219/SA/16210 Giri Luhung Pribadi
33 10/304375/SA/15626 Lukmanul Hakim
34 11/318773/SA/16165 M. Fathan Prayogo
35 10/299343/SA/15334 Muhammad Iqbal
36 10/301547/SA/15527 Nuur Sholikah Wardani
37 13/348184/SA/16982 Rosari Wariworo
Program Studi Pariwisata
38 12/340674/SA/16813 Ade Kristianto
39 12/334596/SA/16479 Adhi Surya Wicaksana
40 13/348352/SA/17007 Daniar Masita Nadya
41 12/335284/SA/16743 Fatiah Wismi Wati
42 13/344198/SA/16840 Momentya Irsha Emeralda
43 13/347952/SA/16951 Novita Rahayu
44 13/348471/SA/17010 Praditya Pratama
45 13/348692/SA/17019 Puspalaga Mahisa A'Raafitri
46 13/348327/SA/17003 Rezky Prasatyanto
47 13/352354/SA/17186 Shelvi Pratama Putri
Program Studi Sastra Arab
48 13/346206/SA/16876 Adam Ardiansyah
49 13/350279/SA/17115 Jayantika Soviani
50 11/319907/SA/16181 Rizqi Rahayu
51 13/353837/SA/17271 Ruti Nugrahani
Program Studi Sastra Indonesia
52 13/351765/SA/17145 Aalaa Hilyati
53 12/328939/SA/16260 Deswara Syanjaya
54 13/351859/SA/17154 Dhamalia Lantika
55 13/347929/SA/16945 Faiz Pranawestu
56 12/329192/SA/16436 Fatimatus Zahro'
57 11/318552/SA/16076 Iko Yudi Prasetyo
58 13/350045/SA/17033 Innezdhe Ayang Marhaeni
59 13/347767/SA/16916 Novia Endah Puspitosari
60 10/297318/SA/15191 Septiana
61 12/335157/SA/16632 Syifa' Helmia Warasih
62 13/347877/SA/16942 Wahyuning Prastiwi
Program Studi Sastra Inggris
63 13/345232/SA/16855 Aisyah Nur
64 13/345222/SA/16845 Alya Rahma Putri
65 13/345334/SA/16862 Anita Kusumawati    
66 12/329181/SA/16431 Ikhwanuddin Hasan
67 13/345231/SA/16854 Karina Anjani Rusli
68 13/343139/SA/16828 Pratiwi Wiranti
69 13/345223/SA/16846 Putri Novia Arini
70 11/318343/SA/15879 Rani Theresia
71 13/353235/SA/17209 Usy Izzani Faizti
72 13/350157/SA/17057 Yeni Anjarwati
Program Studi Sastra Jepang
73 12/335019/SA/16529 Emmy Setyorini
74 13/346671/SA/16897 Mercy Sampa
75 12/335141/SA/16617 Putri Aulia Rahmawati
Program Studi Sastra Nusantara
76 13/346645/SA/16896 Alfianis Mahmudatul Ula
77 12/333096/SA/16473 Atika Larasati
78 12/335103/SA/16584 Bagus Febriyan Dwidasamulya
79 11/311609/SA/15710 Ferida Ardiyanti
80 11/318376/SA/15912 Lina Ma'muro
81 12/329112/SA/16412 Muhammad Iqbal Rahadian
82 13/352870/SA/17194 Pradna Ainundhiyaa
83 13/346639/SA/16894 Sakti
84 12/338152/SA/16784 Siti Sofwatul Ulya
Program Studi Sastra Perancis
85 13/346208/SA/16877 Ahadita Nur Maulida
86 13/352141/SA/17168 Dendy Dyandra Putra
87 13/346184/SA/16874 Irene Dyah Saraswati
88 11/318349/SA/15885 Muhammad Syafi'ul Munir