Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Sarjana

Wisuda Sarjana/Diploma Periode IV TA 2016/2017

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Antropologi Budaya
1 13/350192/SA/17072 Adrianus Venda Pratama Putra    
2 11/312568/SA/15802 Ainur Rohmah Thohiroh    
3 13/353444/SA/17219 Almira Novia Andriani  
4 11/318493/SA/16026 Asri Ayu Nur Chasanah  
5 13/353479/SA/17228 Atikah Dwi W    
6 13/353451/SA/17221 Firmanita Ayuning Putri Rahakbauw  
7 13/347768/SA/16917 Gemala Marinda    
8 13/347016/SA/16905 Hilyatul Jannah  
9 13/353452/SA/17222 Ida Yuli Rahmawati  
10 13/347770/SA/16919 Inas Widyanuratikah    
11 12/336255/SA/16758 Jalu Lintang Yogiswara Anuraga  
12 10/299404/SA/15350 Kunmiyati Fatimah  
13 12/328972/SA/16289 Lara Wilis    
14 13/351959/SA/16171 Latifa Nurina Ayuningtyas    
15 10/302091/SA/15533 Muhammad Fremaldin  
16 13/347964/SA/16954 Rahmat Gunawan  
17 13/353495/SA/17231 Ulfah Megawati  
18 13/353455/SA/17223 Wildah Faizatina Agoes  
19 11/318364/SA/15900 Yawaris Al Adib  
20 13/353488/SA/17229 YULIANUS SANDRIO MANTI    
Program Studi Arkeologi
21 11/318659/SA/16161 Aloysius Wahyu Wijayanto    
22 12/336285/SA/16764 Arlyana Deswari    
23 12/335076/SA/16561 Arum Arfanita  
24 10/297219/SA/15176 Fauzan  
25 13/348141/SA/16975 Giffari Erwa Gemintang  
26 12/335196/SA/16667 Janati Prariyadiyani  
27 13/348142/SA/16976 Lengkong Sanggar Ginaris    
28 12/335146/SA/16622 Mohammad Yudi Sulistyo  
29 10/305121/SA/15676 Yuli Nugroho  
Program Studi Bahasa Korea
30 10/302378/SA/15582 Aldilla Bintan Wardani  
31 11/318363/SA/15899 Arin    
32 12/335218/SA/16688 Catharina Mia Makalew    
33 13/348025/SA/16965 Dinar Wahyu Kirana  
34 12/337126/SA/16777 January Anindya Fitri  
35 11/318455/SA/15989 Runisa Melati  
36 12/328980/SA/16296 Yeni Sefriyani Rahayu  
Program Studi Ilmu Sejarah
37 11/311811/SA/15733 Ahsan Ramadhan    
38 11/318524/SA/16053 Bara Rozie Alfian  
39 10/299482/SA/15383 Bayu Setya Budi    
40 12/329008/SA/16321 Devi Utari  
41 12/328971/SA/16288 Dian Eka Fitriani  
42 10/298511/SA/15210 Erwin Dj    
43 13/350077/SA/17041 Geza Surya Pratiwi    
44 12/334842/SA/16486 Hendra Permana    
45 10/299824/SA/15475 Nurul Hadi Manan  
46 10/299692/SA/15434 Raden Aristianto Adi Nugroho    
47 10/304812/SA/15628 Rizki Ahmad Fauzi    
48 12/329044/SA/16352 Rizky Eka Saputra    
49 10/296960/SA/15144 Samantha Aditya Putri    
50 12/338163/SA/16785 Sari Ratna Dewi  
51 10/297177/SA/15169 Siti Rohana    
52 12/328936/SA/16259 Sylvia Moulina Mulyadi  
Program Studi Pariwisata
53 10/299676/SA/15431 Aldi Septian  
54 12/327790/SA/16254 Anggita Swestiana Dewandini  
55 11/318379/SA/15915 Daneto Danardon  
56 11/318473/SA/16006 Deviani Natalya Masahe  
57 13/347447/SA/16911 Eldo Dea Lutfian  
58 13/350297/SA/17117 Engga Rosiani    
59 13/352132/SA/17165 Fuad Nasir Al Falaq    
60 13/352318/SA/17175 Intan Trisna Maharani    
61 12/329350/SA/16451 Krisna Pujianti  
62 13/348231/SA/16986 Muhammad Wira'i Suryajati  
63 13/352221/SA/17169 Nicky Nissa Nursalma    
64 10/299537/SA/15394 Prabandaru Adhe Kusuma  
65 12/335172/SA/16645 Putra Anggara Wijayanto    
66 10/299266/SA/15316 Rahayu Neni Iswanto    
67 13/352320/SA/17176 Reicaesa Paninditya    
68 10/299436/SA/15365 Timotius Khrisna Wahyupratama  
69 12/335147/SA/16623 Wilma Ramadanti  
70 13/348821/SA/17021 Wismoyo Mahendradi Putra  
Program Studi Sastra Arab
71 12/335225/SA/16694 Farizan Adli Nugroho    
72 13/353783/SA/17265 Fathna Sa'adati Choliliyah    
73 13/346183/SA/16873 Gilang Nur Gemilang    
74 13/353815/SA/17268 Hamid Muhammad Rasyid  
75 13/352680/SA/17191 Mochammad Firdaus Pramananda  
76 12/335181/SA/16653 Muhammad Syafiq Luthfin Nur  
77 13/350183/SA/17067 Nurul Hikmah    
78 13/353771/SA/17264 Ratih Nurul Hidayah    
Program Studi Sastra Indonesia
79 12/329342/SA/16449 Afid Baroroh    
80 13/351822/SA/17148 Ajeng Sugesti Rahayu  
81 13/350051/SA/17035 Akhmad Zulkarnain  
82 12/337432/SA/16782 Andy Caesar Shidqi  
83 13/350121/SA/17046 Anisah Zuhriyati Abdillah    
84 11/318167/SA/15839 Bagus Kurnianto    
85 13/351864/SA/17156 Danang Putrowijoyo    
86 13/347772/SA/16920 Dzuvia Mughniy Arsaningsih    
87 13/351830/SA/17149 Henrikus Ezra Rahardi  
88 13/350150/SA/17052 Kamaludin Yahya    
89 13/347069/SA/16906 Nadhifa Indana Zulfa Rahman    
90 12/328957/SA/16276 Ninies Aini Fitria Dewi    
91 10/302497/SA/15604 Oktavia Meivirina Junaedi  
92 13/347782/SA/16928 Raden Dwi Gita Apriliyani  
93 13/350243/SA/17098 Yenny Kurniawati    
Program Studi Sastra Inggris
94 13/349749/SA/17027 Ainun Arifah  
95 13/345226/SA/16849 Annisa Rachman    
96 13/345225/SA/16848 Claudia Sandra Putri Mawuryan    
97 13/345354/SA/16863 Dinar Tri Nugraheni    
98 13/350119/SA/17045 Ike Dewi Wijayanti    
99 13/345220/SA/16843 Jeanita Riskyana Putri    
100 13/345283/SA/16860 Naya Fauzia Dzikrina  
101 13/345227/SA/16850 Ni Wayan Eka Jayanti    
102 13/353235/SA/17269 Usy Izzani Faizti    
103 12/329072/SA/16378 Valeri Putri Mentari Ardi    
Program Studi Sastra Jepang
104 11/318578/SA/16099 Adetias Hanifah Fatati  
105 10/296427/SA/15116 Ardiyanto Pratomo  
106 12/335043/SA/16539 Dessy Thelaphi Kunretno  
107 11/318458/SA/15991 Dhanang Rachmanda Fitri    
108 13/346337/SA/16886 Dominica Alosiavita Pramudita    
109 12/328996/SA/16309 Elysia Intan Permatasari  
110 10/298375/SA/15209 Ernike Andriani Sibarani    
111 10/299448/SA/15372 Mochamad Fachri Zulmi  
112 12/335245/SA/16710 Ryan Dearisti Devi Yoanta  
113 10/299461/SA/15378 Stevani Gitasari Kusuma Putri    
114 12/329079/SA/16385 Winona Umacina    
Program Studi Sastra Nusantara
115 10/299906/SA/15507 Ahmad Robiansyah  
116 13/353006/SA/17197 Anindya Listya Kumara  
117 11/316200/SA/15830 Erwin Eka Mayyanda  
118 12/335290/SA/16747 Indah Cahyaningrum  
119 11/320234/SA/16213 Saraswati Kusumaningrum  
120 11/318599/SA/16119 Siti Miyatun    
121 12/329078/SA/16384 Siti Nurcholifah  
122 10/302428/SA/15591 Triaseto Monodoni  
Program Studi Sastra Perancis
123 12/330004/SA/16454 Dede Kaniasari    
124 13/346184/SA/16874 Irene Dyah Saraswati    
125 13/350266/SA/17109 M Wahyu Saputro    
126 13/352138/SA/17166 Nur Fauziyah Pradita  
127 11/319995/SA/16187 Raden Roro Antonia M    
128 10/299051/SA/15266 Riza Ady Sampurna