Universitas Gadjah Mada Wisuda.UGM

  [WSD.UGM-v14]


Calon Peserta Wisuda Program Sarjana

Wisuda Sarjana dan Diploma Periode III TA 2017/2018

 

Program Studi
No NIM Nama Fak Univ
(1) (2) (3) (4) (5)
Program Studi Antropologi Budaya
1 11/318324/SA/15860 Adventianingtyas Sukmayani
2 13/347183/SA/16909 Anisa
3 14/363438/SA/17313 Annisa Rahmadani
4 14/363594/SA/17320 Devi Sri Wulandari
5 12/329013/SA/16325 Fani Latifah
6 14/363622/SA/17323 Firda Amalia Sekarningrum    
7 13/353502/SA/17235 Selma Soraya Viollina
8 14/363572/SA/17319 Shantica Arum Ramadhani
9 14/363626/SA/17324 Yauma Ayu Arista
Program Studi Arkeologi
10 10/302368/SA/15579 Amalia Nur Vitrasari
11 14/366445/SA/17549 Cindi Shandoval
12 13/353462/SA/17225 Hastika Prana Swari
13 11/318403/SA/15939 Muhammad Fadil Ramadhan
Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia
14 14/366895/SA/17561 Adetya Indah Ekaputri
15 11/320007/SA/16189 Ahmad Syarifudin
16 14/366820/SA/17552 Dina Rizka Faidhani
17 14/366890/SA/17558 Ebta Meilina
18 14/365081/SA/17417 Pitry Shara Yuniati
19 13/351851/SA/17152 Pradipta Putra Prathama
20 14/364950/SA/17387 Putri Aprilia
21 14/369726/SA/17655 Suzash Gribisy Rabbani
22 14/365079/SA/17416 Winda Trilatifah
Program Studi Pariwisata
23 13/348673/SA/17016 Cecep Nurul Amin
24 13/348361/SA/17008 Dormauli Pratiwi Tri Five Marbun
25 12/328967/SA/16285 Fini Anggraeni
26 14/369664/SA/17643 Gunung Ghania
27 13/349568/SA/17024 Maulidina Nury
28 14/368445/SA/17614 Nabilah Aliyyah
29 13/350351/SA/17126 Ni Nyoman Trinita Murtimas
30 13/352223/SA/17170 Rinda Setiyawati
31 12/329067/SA/16373 Robertus Himawan Wicaksono
32 13/343159/SA/16830 Uswatun Nurul Bandiyah
33 13/351932/SA/17158 Yolanda Cecilia
Program Studi Sastra Arab
34 11/318590/SA/16110 Ahmad Tzauqi
35 13/353868/SA/17274 Arisko Fathurrahman
36 14/365062/SA/17405 Laily Fadhliyyah
37 14/369798/SA/17686 Muhammad Naufal Annabil
38 14/367014/SA/17568 Yeni Rostiani
Program Studi Sastra Inggris
39 13/345233/SA/16856 Alifia Oktaviani
40 12/333092/SA/16471 Anggit Laras Pratiwi
41 13/353296/SA/17212 De Ajenk Purbandini Cahyaningrum
42 14/365374/SA/17491 Glenda Sarah Leksana
43 13/353305/SA/17214 Himawan Reza Annas
44 13/353297/SA/17213 Husnul Abdi
45 14/365067/SA/17410 Intan Khoirun Nisa
46 14/365130/SA/17435 Made Bagus Rio Baskara
47 13/344192/SA/16838 Melissa Tefany Kusuma Siregar
48 14/365189/SA/17451 Mertiana Tripura
49 13/352812/SA/17192 Mimi Jamilati
50 11/318392/SA/15928 Rahadian Pratama Son Ani
51 13/345234/SA/16857 Setyani
Program Studi Sastra Jawa
52 10/299498/SA/15384 Afif Asrori Afriyansyah
53 12/335094/SA/16576 Brigita Swilasari Puspitarini
54 14/365244/SA/17471 Fiduhirani Tigatma Rustam
55 12/336554/SA/16771 Mila Meilani Sandi
56 11/312357/SA/15776 Muhammad Fery Septiawan
57 12/329073/SA/16379 Novi Indah Riyani Fitrianingsih
58 14/369660/SA/17641 Rizka Fauzia
Program Studi Sastra Jepang
59 12/329028/SA/16337 Adien Adnan Dian Raharja
60 13/346311/SA/16881 Astri Fatima Ramadina
61 12/328986/SA/16301 Dzakkia Ulul 'Azmi
62 10/299525/SA/15390 Faoziah Nur Addini
63 14/365194/SA/17455 Fitria Noriza
64 13/351583/SA/17141 Nikita Wahyu Setio
65 13/346623/SA/16891 Nuril Ahadia Hasana
66 11/312387/SA/15782 Wintang Thirafi
Program Studi Sastra Prancis
67 14/365261/SA/17476 Andraine Arkenzi Febreinza
68 14/365197/SA/17458 Floriberta Novia Dinda Shafira
69 11/318598/SA/16118 Yoga Bayu Pamungkas
Program Studi Sejarah
70 13/351582/SA/17140 Andre Ariel
71 14/365953/SA/17535 Ardhana Reswari
72 13/348165/SA/16980 Bambang Widyonarko
73 14/364395/SA/17351 Chanassa Novria Putri
74 14/369758/SA/17665 M. Aditya Setiawan
75 13/347932/SA/16946 Yuanita Wahyu Pratiwi